Hledat …FacebookInstagramBakalářiJídelnaMenu
Facebook Facebook VOŠ a SPŠ Facebook oboru elektrotechnika Elektrotechnika Facebook oboru strojírenství Strojírenství Facebook oboru informační technologie Informační technologie Facebook oboru grafický design Grafický design Facebook oboru průmyslový design Průmyslový design Facebook oboru technické lyceum Technické lyceum Facebook VOŠ VOŠ Facebook domova mládežeDomov mládeže
Instagram Instagram VOŠ a SPŠ Instagram oboru elektrotechnika Elektrotechnika Instagram oboru strojírenství Strojírenství Instagram oboru informační technologie Informační technologie Instagram oboru grafický design Grafický design Instagram oboru průmyslový design Průmyslový design Instagram technické lyceum Technické lyceum Facebook VOŠ VOŠ Instagram domova mládežeDomov mládeže
Praxe

Multimediální internetové služby

Vzdělávání na vyšší odborné škole je především praktické a tomu odpovídá i výuka předmětu praxe. Probíhá na pracovištích sociálních partnerů (firem, organizací) nebo ve škole, ve 2. i 3. ročníku vždy jeden den v týdnu.

Pracoviště si většinou vytipuje sám student podle vlastního zájmu, obvykle je využívána nabídka regionálních firem v místě bydliště studenta. Student má tak předpoklad pro další možnou spolupráci s firmou praxe po ukončení studia.

Kromě činnosti vykonávané dle zadání firmy student také získává potřebná data a informace a zpracovává je v odborné práci ve 2. ročníku a v absolventské práci ve 3. ročníku. K vypracování odborné práce ve 2.ročníku slouží kromě Praxe ještě předmět Praktická cvičení, kde je student zejména seznámen se základními požadavky na formální úpravu odborné práce a dalšími metodami, které může při tvorbě použít. Platí, že výuka tohoto předmětu může probíhat jak ve škole, tak u sociálního partnera (firmy, organizace). K tomu, aby student zvládl připravit, zpracovat, napsat a obhájit absolventskou práci, která je nedílnou součástí absolutoria, slouží ve 3. ročníku předmět Řízení vlastního projektu. Výuka tohoto předmětu může probíhat ve škole, ale i na pracovišti sociálního partnera, a je tak nerozlučně spjata s výukou praxe.

Studentovi vzdělávacího programu Multimediální internetové služby se tak nabízí možnost pracovat a studovat ve 2. i 3. ročníku VOŠ až 2 dny v týdnu na pracovišti zvolené firmy.

copyright 2024 www.vsps-su.cz