Hledat …FacebookInstagramBakalářiJídelnaMenu
Facebook Facebook VOŠ a SPŠ Facebook oboru elektrotechnika Elektrotechnika Facebook oboru strojírenství Strojírenství Facebook oboru informační technologie Informační technologie Facebook oboru grafický design Grafický design Facebook oboru průmyslový design Průmyslový design Facebook oboru technické lyceum Technické lyceum Facebook VOŠ VOŠ Facebook domova mládežeDomov mládeže
Instagram Instagram VOŠ a SPŠ Instagram oboru elektrotechnika Elektrotechnika Instagram oboru strojírenství Strojírenství Instagram oboru informační technologie Informační technologie Instagram oboru grafický design Grafický design Instagram oboru průmyslový design Průmyslový design Instagram technické lyceum Technické lyceum Facebook VOŠ VOŠ Instagram domova mládežeDomov mládeže
Charakteristika VOŠ

VOŠ

Informace o studiu na VOŠ

Vyšší odborné školy poskytují absolventům středních škol, kteří úspěšně ukončili studium maturitní zkouškou, možnost dalšího odborného růstu. Vzdělávání ve vyšších odborných školách je stejně jako vysokoškolské vzdělávání zařazeno do terciárního stupně a prohlubuje znalosti a dovednosti studentů získané ve středním vzdělávání. Poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon nejrůznějších odborných profesí. Vzdělávání ve vyšších odborných školách je určeno především uchazečům, kterým nevyhovuje příliš teoreticky zaměřené vysokoškolské studium, ale naopak se chtějí věnovat studiu spíše prakticky. Zásadní význam pro získávání praktických dovedností má kromě samotné výuky ve škole také probíhající odborná praxe přímo v reálných pracovních podmínkách spolupracujících firem a institucí, kde se studentům po ukončení studia zvyšují možnosti uplatnění na trhu práce.

Studium vyšší odborné školy je v denní formě vzdělávání tříleté a je zakončeno závěrečnou zkouškou – absolutoriem. Absolventi vyšší odborné školy získají vysvědčení o absolutoriu a diplom a je jim přiznán neakademický titul „diplomovaný specialista“ uváděný za jménem – zkráceně DiS. K těmto dokumentům škola vydává i tzv. Europass, který dokládá stupeň vzdělání, osobní kompetence, jazykové dovednosti a odbornou kvalifikaci absolventa. Je vydáván v české i anglické verzi a umožňuje prokázání úrovně dosaženého vzdělání u zahraničních zaměstnavatelů.

V rámci mezinárodní standardní klasifikace vzdělání je vyšší odborné vzdělávání řazeno k prvnímu stupni terciárního vzdělávání (EQF 6) a dle Národní soustavy povolání – otevřené databáze povolání spravované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR je zařazeno do šestého kvalifikačního stupně.

Na vyšší odborné škole se platí školné ve výši 1500 Kč za každé pololetí.

KONTAKT

Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola,
Šumperk, Gen. Krátkého 1

Gen. Krátkého 1
787 29 Šumperk

tel.: 583 213 581
tel.: 583 213 265
email: sekretar@vsps-su.cz
datová schránka: tnwjqf3
IČ: 00843113
Číslo účtu: 3956155/0300
RED-IZO: 600018083

RYCHLÉ ODKAZY

copyright 2023 www.vsps-su.cz