Hledat …FacebookInstagramBakalářiJídelnaMenu
Facebook Facebook VOŠ a SPŠ Facebook oboru elektrotechnika Elektrotechnika Facebook oboru strojírenství Strojírenství Facebook oboru informační technologie Informační technologie Facebook oboru grafický design Grafický design Facebook oboru průmyslový design Průmyslový design Facebook oboru technické lyceum Technické lyceum Facebook VOŠ VOŠ Facebook domova mládežeDomov mládeže
Instagram Instagram VOŠ a SPŠ Instagram oboru elektrotechnika Elektrotechnika Instagram oboru strojírenství Strojírenství Instagram oboru informační technologie Informační technologie Instagram oboru grafický design Grafický design Instagram oboru průmyslový design Průmyslový design Instagram technické lyceum Technické lyceum Facebook VOŠ VOŠ Instagram domova mládežeDomov mládeže
Programy VOŠ

Multimediální internetové služby

Informace o oboru
Vzdělávací program nabízí absolventům výstupní znalosti, které umožní snadnou orientaci ve všech oblastech hospodářství, kde se využívají prostředky výpočetní techniky především v oblasti multimédií, audiovizuální techniky, služeb internetu a jejich využití.

Rozšířené odborné znalosti jsou doplněny dovednostmi z oborů profesionální komunikace, marketingu a práva s důrazem na autorské právo. Velký důraz je kladen na jazykové vybavení absolventů, kde je povinný anglický jazyk s prohloubením jeho odborné stránky. Absolventi tak mohou pracovat se širokým spektrem grafických, multimediálních a internetových aplikací, sledovat mediální trh a vývoj multimédií, pohybovat se v produktovém marketingu a reklamě, komunikovat s uživateli v rámci firmy, s tuzemskými zákazníky i zahraničními partnery, zpracovávat a vést příslušné dokumentace. Absolventi jsou schopni v případě zájmu ve výše vyjmenovaných oblastech i podnikat.

Studijní program se vyznačuje i podporou podnikání na internetu a webové správy internetových obchodů. Ke schopnostem absolventů patří také zpracování a úprava obrazových, video a zvukových informací, příprava podkladů pro katalogy, letáky a bulletiny. Absolventi jsou schopni digitalizace obrazových předloh, počítačové zpracování obrazu a textu, prezentovat multimediální data na internetu, využívat je v oblasti reklamy a marketingu. Dále mohou vytvářet uživatelské dokumentace, grafické prezentace obchodních i dalších společností nebo webové analýzy se sledováním chování uživatelů webu a s tím související návrhy marketingových strategií.

Součástí vzdělávacího programu je i praxe u firem či organizací, kterou mohou studenti vykonávat 1-2 dny v týdnu během druhého a třetího ročníku. 

Od 1. 9. 2023 probíhá výuka v prvním ročníku podle nového vzdělávacího programu, který reaguje na dynamiku trhu práce. Jsou v něm zařazeny vzdělávací moduly jako e-marketing, profesní anglický jazyk a grafická tvorba. Teoretická výuka probíhá do konce zimního období třetího ročníku. Praxi konají studenti 1-2 dny v týdnu v průběhu druhého ročníku a nově celé letní období třetího ročníku.

Učební plán

Absolvent má v tomto programu možnost uplatnění v těchto profesích:

  • grafik pro média
  • pracovník audiovize
  • webdesigner
  • vedoucí pracovník internetového obchodu
  • nákupčí pro internet, multimédia a nová média
  • nákupčí audio, video
  • nákupčí informačních a komunikačních technologií
copyright 2024 www.vsps-su.cz