Hledat …FacebookInstagramBakalářiJídelnaMenu
Facebook Facebook VOŠ a SPŠ Facebook oboru elektrotechnika Elektrotechnika Facebook oboru strojírenství Strojírenství Facebook oboru informační technologie Informační technologie Facebook oboru grafický design Grafický design Facebook oboru průmyslový design Průmyslový design Facebook oboru technické lyceum Technické lyceum Facebook VOŠ VOŠ Facebook domova mládežeDomov mládeže
Instagram Instagram VOŠ a SPŠ Instagram oboru elektrotechnika Elektrotechnika Instagram oboru strojírenství Strojírenství Instagram oboru informační technologie Informační technologie Instagram oboru grafický design Grafický design Instagram oboru průmyslový design Průmyslový design Instagram technické lyceum Technické lyceum Facebook VOŠ VOŠ Instagram domova mládežeDomov mládeže
Praxe

Pro úspěšnou realizaci vzdělávání vytváří  škola podmínky pro osvojení požadovaných praktických dovedností a činností formou cvičení (v laboratořích, dílnách, odborných učebnách, studentských společností apod.) a odborné praxe. Na cvičení a odbornou praxi se žáky dělí na skupiny, zejména z důvodů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygienických požadavků podle platných právních předpisů. Obsah praktických činností se odvíjí od vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů RVP. Praxe žáků SPŠ Šumperk je realizována těmito formami:

  • ve 2. a 3. ročníku je zařazena čtrnáctidenní souvislá praxe (v rozsahu 120 hodin) v reálných pracovních podmínkách na pracovištích fyzických a právnických osob nebo na škole
  • ve čtvrtém ročníku je odborná praxe uskutečňována na pracovištích fyzických a právnických osob nebo ve škole, obsahem je vypracování zadání a jeho obhajoba v profilové části maturitní zkoušky
  • v průběhu studia jsou realizovány odborné exkurze

 

KONTAKT

Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola,
Šumperk, Gen. Krátkého 1

Gen. Krátkého 1
787 29 Šumperk

tel.: 583 213 581
tel.: 583 213 265
email: sekretar@vsps-su.cz
datová schránka: tnwjqf3
IČ: 00843113
Číslo účtu: 3956155/0300
RED-IZO: 600018083

RYCHLÉ ODKAZY

copyright 2023 www.vsps-su.cz