Hledat …FacebookInstagramBakalářiJídelnaMenu
Facebook Facebook VOŠ a SPŠ Facebook oboru elektrotechnika Elektrotechnika Facebook oboru strojírenství Strojírenství Facebook oboru informační technologie Informační technologie Facebook oboru grafický design Grafický design Facebook oboru průmyslový design Průmyslový design Facebook oboru technické lyceum Technické lyceum Facebook VOŠ VOŠ Facebook domova mládežeDomov mládeže
Instagram Instagram VOŠ a SPŠ Instagram oboru elektrotechnika Elektrotechnika Instagram oboru strojírenství Strojírenství Instagram oboru informační technologie Informační technologie Instagram oboru grafický design Grafický design Instagram oboru průmyslový design Průmyslový design Instagram technické lyceum Technické lyceum Facebook VOŠ VOŠ Instagram domova mládežeDomov mládeže
Školní porad. pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Poskytování poradenských služeb je uloženo školským zákonem (561/2004 Sb.) a specifikováno vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů.

Na základě těchto předpisů bylo na naší škole zřízeno Školní poradenské pracoviště (ŠPP), které zdarma zajišťuje odborné poradenské služby žákům, rodičům a pedagogickým pracovníkům přímo v prostorách školy.

Činnost ŠPP zajišťují výchovný poradce, školní metodik prevence a školní psycholog ve spolupráci s ředitelem školy a pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli. Součástí ŠPP je i pedagog určený k práci s nadanými žáky.

Personální obsazení ŠPP

Ředitel školy: Mgr. Ondřej Šanovec

Výchovný poradce : Ing. Ilona Opatovská

Metodik prevence: Ing. Martin Tomášek

Školní psycholog: PhDr. Drahomíra Jansová

Pracovník pro práci s talentovanými žáky: Mgr. Roman Fiala

Konzultační hodiny

Výchovný poradce:

 • pondělí  8:00 – 10:00 hod., úterý  14:00 – 16:00 hod., jinak kdykoliv po domluvě
 • e-mail: opatovska@vsps-su.cz, telefon: 583 326 219, kabinet 209

Metodik prevence:

 • pondělí  8:00 – 10:00 hod., jinak kdykoliv po domluvě
 • e-mail: tomasek@vsps-su.cz, telefon: 583 326 223, kabinet 302

Školní psycholog:

 • úterý v lichém týdnu  8:00 - 11:00 hod., tedy jedenkrát za 14 dní
 • e-mail: psycholog@vsps-su.cz, telefon: 583 326 214, kabinet 121

Informace k činnosti psychologa na naší škole

 • Školní psycholog začne na naší škole působit od 10.10.2023. Poskytuje služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Vzhledem ke zkrácenému úvazku školního psychologa na naší škole vykonává pouze činnosti poradenské, konzultační a informační.  Při práci se řídí etickými normami své profese a je nezávislým odborníkem.
 • Školní psycholog se zaměřuje především na péči související se vzděláváním, neposkytuje dlouhodobou psychoterapeutickou péči, nemůže předepisovat psychofarmaka, nevytváří na základě diagnostiky doporučení návrhy podpůrných opatření II. – V. stupně a nemůže zajistit na základě podpůrných opatření personální podporu pro dítě (asistent pedagoga).
 • Žáci a studenti mají možnost konzultovat otázky studijní, rodinné i osobní. Školní psycholog je také k dispozici rodičům.
 • V době vyučování může žák navštívit školního psychologa pouze s vědomím vyučujícího učitele.
 • Psycholog stejně jako jiní specialisté je vázán mlčenlivostí, obsah konzultace je chráněn normou o důvěrnosti informací.
 • Pro některé psychologické služby potřebuje školní psycholog souhlas zákonných zástupců či zletilých žáků nebo studentů.  Rozlišujeme generální a individuální informovaný souhlas.

Generální informovaný souhlas
slouží jako informace rodičům, zákonným zástupcům a zletilým žákům či studentům o tom, že ve škole je k dispozici školní psycholog. Ten se v případech nějakého skupinového problému (neshody mezi žáky, šikana, apod.) může zapojit do řešení vzniklé situace. Rodiče svým podpisem akceptují tuto možnost a souhlasí, že může být jejich dítě přítomno ve třídě v případě třídních problémů. Naskytne-li se žákovi během vyučování nebo i mimo vyučování nějaký problém, který nebude chtít řešit s učiteli či svými blízkými, může v takovém případě přijít za školním psychologem.

Individuální informovaný souhlas
Když žák využije možnosti konzultace se školním psychologem, na které se s psychologem dohodne, že by chtěl svůj problém řešit (vícekrát, tedy dlouhodobě), budou rodiče informováni prostřednictvím individuálního informovaného souhlasu. Ten žák dostane pro rodiče domů a bude na něm uveden rozsah a obsah péče. Individuální informovaný souhlas nepodepisují rodiče u zletilých žáků či studentů, zde je podepisují zletilí žáci a studenti sami.

Program školního poradenského pracoviště (PDF)

copyright 2024 www.vsps-su.cz