Hledat …FacebookInstagramBakalářiJídelnaMenu
Facebook Facebook VOŠ a SPŠ Facebook oboru elektrotechnika Elektrotechnika Facebook oboru strojírenství Strojírenství Facebook oboru informační technologie Informační technologie Facebook oboru grafický design Grafický design Facebook oboru průmyslový design Průmyslový design Facebook oboru technické lyceum Technické lyceum Facebook VOŠ VOŠ Facebook domova mládežeDomov mládeže
Instagram Instagram VOŠ a SPŠ Instagram oboru elektrotechnika Elektrotechnika Instagram oboru strojírenství Strojírenství Instagram oboru informační technologie Informační technologie Instagram oboru grafický design Grafický design Instagram oboru průmyslový design Průmyslový design Instagram technické lyceum Technické lyceum Facebook VOŠ VOŠ Instagram domova mládežeDomov mládeže

Volba seminářů

Semináře mohou vybírat pouze přihlášení žáci. Po zadání adresy tvého školního mailu ti do pošty přijde odkaz pro přihlášení.

Školní mailová adresa

Nabídka seminářů pro současné 2. a 3. ročníky

Žáci oboru E, 2. ročník si vybírají:

 • 1× Průřezový pro 3. ročník

3. ročník

Průřezový

Seminář tvůrčího psaní a interpretace filmu (STPIF)
Stručný obsah semináře:
 1. Analýza uměleckého textu
 2. Kompozice uměleckého textu
 3. Analýza filmových adaptací literárních děl
 4. Tvůrčí práce s uměleckými texty
Informace:
 • Ročník: 3.
 • Druh: Průřezový
 • Určen pro obory: E, IT, PV, S, TL
 • Zajišťuje komise: Společenskovědní
Seminář anglického jazyka (SAJ)
Stručný obsah semináře:

Prohloubení znalostí gramatiky a konverzace na zadaná témata, psaní esejí, čtení s porozuměním

 1. People, family and social life, Health​, Sport
 2. Shopping and services​, Free time
 3. Travelling and tourism​, Culture
 4. Nature and environment​
 5. Writing an Essay​
 6. Science and technology, Work​
Informace:
 • Ročník: 3.
 • Druh: Průřezový
 • Určen pro obory: E, IT, PV, S, TL
 • Zajišťuje komise: Cizích jazyků
Seminář německého jazyka (SNJ)
Stručný obsah semináře:

Seminář navazuje na předmět Německý jazyk, vyučovaný v 1. a 2. ročníku všech oborů. Opakuje a prohlubuje znalosti jazyka. (Pro obor TL je to možnost seznámit se s třetím cizím jazykem.)

Informace:
 • Ročník: 3.
 • Druh: Průřezový
 • Určen pro obory: E, IT, PV, S, TL
 • Zajišťuje komise: Cizích jazyků
Seminář ruského jazyka (SRJ)
Stručný obsah semináře:

Seminář navazuje na předmět Ruský jazyk, vyučovaný v 1. a 2. ročníku všech oborů. Opakuje a prohlubuje znalosti jazyka. (Pro obor TL je to možnost seznámit se s třetím cizím jazykem.)

Informace:
 • Ročník: 3.
 • Druh: Průřezový
 • Určen pro obory: E, IT, PV, S, TL
 • Zajišťuje komise: Cizích jazyků
Seminář z automatizace (SAT)
Stručný obsah semináře:
 1. Základní typy programovatelných automatů PLC
 2. Programovací jazyky pro PLC
 3. Vývojové prostředí pro tvorbu aplikačních programů
 4. Řešení jednoduchých úloh s PLC
 5. Praktické cvičení s pneumatickými prvky
Informace:
 • Ročník: 3.
 • Druh: Průřezový
 • Určen pro obory: E, IT, PV, S, TL
 • Zajišťuje komise: Elektrotechniky
Seminář 3D modelování, 3D tisk, CNC laserové obrábění (SIN)
Stručný obsah semináře:
 1. 3D modelování v parametrickém modeláři
 2. Tvorba funkčních sestav
 3. 3D tisk komponent – export a import dat, tisk
 4. Řezání a gravírování na CNC laseru
Informace:
 • Ročník: 3.
 • Druh: Průřezový
 • Určen pro obory: E, IT, PV, S, TL
 • Zajišťuje komise: Strojírenství
Seminář z programování a obsluhy CNC strojů (SCN)
Stručný obsah semináře:
 1. Základy obrábění
 2. Ruční programování- soustružení, frézování
 3. CAM programování - soustružení, frézování
 4. Seřízení CNC obráběcích strojů
 5. Obsluha CNC obráběcích strojů
Informace:
 • Ročník: 3.
 • Druh: Průřezový
 • Určen pro obory: E, IT, PV, TL
 • Zajišťuje komise: Strojírenství
Řízení vlastního projektu (RVP)
Stručný obsah semináře:

Student si vede svůj vlastní projekt a učitel mu pomáhá s obsahovou i typografickou stránkou, vhodné jako příprava na maturitní práci

 1. Vytipování vhodného projektu - odborné nebo jiné téma
 2. Příprava osnovy práce
 3. Zpracování práce včetně příloh
 4. Uplatnění – SOČ, vlastní podnikání, pokračování ve 4. ročníku maturitní prací
Informace:
 • Ročník: 3.
 • Druh: Průřezový
 • Určen pro obory: E, IT, PV, S, TL
 • Zajišťuje komise: Ekonomická a volnočas. aktivit
Seminář základy podnikání (SZP)
Stručný obsah semináře:

Založení fiktivní studentské firmy a její práce na zakázkách školy

 1. Založení firmy po právní stránce
 2. Podnikatelský plán
 3. Práce firmy na zakázkách
 4. Vyhodnocení práce na Veletrhu firem

Hlavní zakázky – ples, sportovní a kulturní soutěže, vlastní aktivity

Informace:
 • Ročník: 3.
 • Druh: Průřezový
 • Určen pro obory: E, IT, PV, S, TL
 • Zajišťuje komise: Ekonomická a volnočas. aktivit
Seminář a cvičení z matematiky ke státní maturitě (SCMM)
Stručný obsah semináře:
 1. Číselné množiny
 2. Algebraické výrazy
 3. Rovnice a nerovnice
 4. Funkce
 5. Posloupnosti a řady
 6. Planimetrie a stereometrie
 7. Analytická geometrie
 8. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
Informace:
 • Ročník: 3.
 • Druh: Průřezový
 • Určen pro obory: E, IT, S
 • Zajišťuje komise: Přírodovědná
Seminář z aplikované matematiky (SAM)
Stručný obsah semináře:
 1. Ovládání programu Geogebra
 2. Funkce a posloupnosti
 3. Statistika
 4. Dynamická geometrie
 5. Tvorba apletů
Informace:
 • Ročník: 3.
 • Druh: Průřezový
 • Určen pro obory: E, IT, PV, S
 • Zajišťuje komise: Přírodovědná
Seminář audio a TV studio (SATV)
Stručný obsah semináře:

Práce s TV studiem na IC, příprava a tvorba záznamu a živého vysílání

 1. Práce s audio technikou a software
 2. Práce s video technikou a software
 3. Živé vysílání (streaming) – příprava a realizace
 4. Postprodukce a export

Upozornění pro IT: náplň semináře se prolíná se specializací – multimédia

Informace:
 • Ročník: 3.
 • Druh: Průřezový
 • Určen pro obory: E, IT, PV, S, TL
 • Zajišťuje komise: Informačních technologií
Seminář design studie 3D tisk + laser (SDSL)
Stručný obsah semináře:

Výroba modelů, nábytku, zpracování dřeva, plastu, experimentální tvorba

 1. příprava návrhů
 2. úprava dat pro 3Dtisk, finální tisk + úprava modelu
 3. úprava dat pro CNC laser, úprava modelu
Informace:
 • Ročník: 3.
 • Druh: Průřezový
 • Určen pro obory: E, IT, PV, S, TL
 • Zajišťuje komise: Uměleckoprůmyslová
Seminář kresba a malba (SKM)
Stručný obsah semináře:

Od základů kresby k malbě, pochopení tvorby a kompozice obrazu

 1. kresba zátiší perspektiva
 2. kresba veduty a figury perspektiva a proporce
 3. malba zátiší perspektiva barvy – kompozice obrazu
 4. malba, kombinovaná technika
Informace:
 • Ročník: 3.
 • Druh: Průřezový
 • Určen pro obory: E, IT, PV, S, TL
 • Zajišťuje komise: Uměleckoprůmyslová
Seminář sítotisk (SST)
Stručný obsah semináře:

Technika sítotisku a jeho využití k potisku jednotlivých materiálů

 1. příprava podkladů, návrhů na potisk
 2. technologická příprava síta
 3. tisk a finálí dokončení
Informace:
 • Ročník: 3.
 • Druh: Průřezový
 • Určen pro obory: E, IT, PV, S, TL
 • Zajišťuje komise: Uměleckoprůmyslová
Seminář současné umění (SSU)
Stručný obsah semináře:

Přehled současného umění u nás a ve světě

 1. směry umění ve 20. století
 2. estetika, filozofie současného umění - aktuální díla a výtvarníci
 3. významné soutěže a výtvarné přehlídky u nás a ve světě
Informace:
 • Ročník: 3.
 • Druh: Průřezový
 • Určen pro obory: E, IT, PV, S, TL
 • Zajišťuje komise: Uměleckoprůmyslová
copyright 2024 www.vsps-su.cz