Hledat …FacebookInstagramBakalářiJídelnaMenu
Facebook Facebook VOŠ a SPŠ Facebook oboru elektrotechnika Elektrotechnika Facebook oboru strojírenství Strojírenství Facebook oboru informační technologie Informační technologie Facebook oboru grafický design Grafický design Facebook oboru průmyslový design Průmyslový design Facebook oboru technické lyceum Technické lyceum Facebook VOŠ VOŠ Facebook domova mládežeDomov mládeže
Instagram Instagram VOŠ a SPŠ Instagram oboru elektrotechnika Elektrotechnika Instagram oboru strojírenství Strojírenství Instagram oboru informační technologie Informační technologie Instagram oboru grafický design Grafický design Instagram oboru průmyslový design Průmyslový design Instagram technické lyceum Technické lyceum Facebook VOŠ VOŠ Instagram domova mládežeDomov mládeže
GO

Tradičně od roku 1996 na začátku každého nového školního roku, probíhá na VOŠ SPŠ v Šumperku projekt GO! Projekt, jehož základní myšlenkou je propojení procesu učení a výchovy na střední škole tak, aby vytvořil jednotný celek Žáci by měli chápat školu jako svůj prostor, kde se mohou plně rozvíjet, tvořit, učit se poznávat sebe i své okolí a stávat se plnohodnotnými členy společnosti. K tomuto účelu se osvědčily několikadenní kurzy, které žáci absolvují v prvním školním týdnu.
Na realizaci samotných programů se podílejí instruktoři profesionální agentury i starší spolužáci nastupujících žáků .

 

Hlavními cíli tohoto kurzu jsou:

  • Umožnit skupině žáků a jejich učiteli před nástupem do školy vzájemné poznání ve fyzické a emociální rovině, vytvořit sociální vazby a nalézt své místo ve skupině.
  • Urychlení adaptace žáků prvního ročníku na nové prostředí a jejich  co nejrychlejší zapojení  do života školy.
  • Navození atmosféry radosti a tvůrčí spolupráce, tolerance a vzájemné úcty ve skupině.
  • Vytvořit významný mezník při  přechodu žáků z „dětství“ do „dospělosti“

A jakými prostředky dosahujeme našich cílů? Intenzita, dynamika programů, velké emocionální nasazení, práce se zážitkem, hry, dílny, aktivity zaměřené na týmovou spolupráci, komunikaci, toleranci a sebepoznání. Konkrétní hry vycházejí často z knih: „Zlatý fond her“ – Miloš Zapletal, MF 1990 a  „Zlatý fond her II.“ – Jan Hrkal, Radek Hanuš, Portál 1998. Jednotlivé programy jsou předem připraveny na schůzkách týmů instruktorů. Je samozřejmostí, že  na kurzu je přítomen vyškolený zdravotník, který dbá na dodržování bezpečnostních standardů, a také příslušníci  školy /žáci, pedagogové/, kteří po skončení kurzu tvoří pro účastníky první „známé“.

copyright 2024 www.vsps-su.cz