Zahájení školního roku 2018/2019

Nový školní rok přišel opět rychleji, než by si leckterý student přál. Ruku v ruce s podzimem udělal tečku za prázdninami a zanechal nám jen fotografie se vzpomínkami na šumící moře, magická města, svěží přírodu a večery s přáteli.

Co si pro nás asi připraví?

Výzev, které pro nás nový školní rok chystá, jsme se nezalekli a společně se studenty prvních ročníků jsme jej 3. září 2018 přivítali v Domě kultury Šumperk. Akci zahájil ředitel školy Ing. Petr Vepřek, který přivítal nové i stávající studenty, zhodnotil výsledky školy a vyzdvihnul zájem o technické obory. Současně upozornil na 120. narozeniny, které škola oslaví v letošním roce. Tato dáma má sice svá léta, ale jde –  spíše utíká s dobou a přizpůsobuje jí i své vzezření nebo zastoupení oborů.
Aby nezůstala pozadu, přibírá téměř každoročně do svých řad i novou krev. Pedagogický sbor je posílen o čtyři nové vyučující. Žákům byly představeny učitelky Mgr. Ivona Bednářová – vyučující výtvarných předmětů, Mgr. Jana Gajová  – vyučující informačních technologií, Bc. Veronika Kudláčková. – vyučující odborných předmětů strojírenství a Bc. Miroslava Nedvědová. – vyučující cizích jazyků. Po panu řediteli se slova ujal i vzácný host Mgr. Zdeněk Brož, starosta města Šumperka  a Ing. Petr Krill, předseda školské rady.

Všem děkujeme za podporu do dalšího roku a budeme se snažit, aby byl neméně příjemný jako rok minulý.