Zahájení školní roku 2019/2020

2. září jsme se sešli na zahájení nového školního roku. Z prázdnin nám zůstaly jen vzpomínky a trocha smutku, že skončily. Ten byl však vyvážen radostí ze setkání s přáteli.

Co nás asi čeká v tom letošním školním roce?
Společně se studenty prvního ročníku jsme jej 2. září přivítali v Domě kultury Šumperk. Akci zahájil ředitel Ing. Petr Vepřek, který přivítal nové i stávající žáky, zhodnotil výsledky školy a vyzdvihnul důležitost technických oborů v praxi. Současně vzpomněl na poměrně velkou změnu v pedagogickém sboru, kdy v letošním roce odešlo do důchodu velké množství pedagogů. Po panu řediteli se slova ujal i vzácný host, starosta města Šumperka Mgr. Tomáš Spurný. Pedagogický sbor bude posílen o osm nových vyučujících, kteří byli představeni přítomným žákům.

Všem tímto děkujeme za podporu do dalšího roku a budeme se snažit, aby byl neméně příjemný jako rok minulý.