VOŠ

Den otevřených dveří pro zájemce o studium na vyšší odborné škole

Na vyšší odborné škole nabízíme tento vzdělávací program:

vzdělávací program

26-47-N/18 Multimediální internetové služby
více o vzdělávacím programu zde

Předběžným kritériem přijetí je průměrný výsledek maturitní zkoušky.

Microsoft IT Academy – předání certifikátů

Dne 10. 2. 2016 převzalo 12 studentů 2. ročníku VOŠ z rukou zástupce ředitele pro VOŠ Mgr. O. Šanovce a administrátora a lektora MS IT Academy Mgr. M. Přikryla certifikáty o proškolení k certifikaci MS IT Academy.

Certifikáty získali ti studenti, kteří v průběhu studia v 1. ročníku dosáhli u vybraných předmětů stanoveného prospěchového kritéria. Škola je zapojena do programu MS IT Academy již několik let a certifikáty jsou předávány každoročně.

Den otevřených dveří fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava a Vyšší odborné školy

Ve středu 27. 1. proběhne již tradiční společný Den otevřených dveří fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava a Vyšší odborné školy. Ke zhlédnutí jsou připraveny expozice všech kateder fakulty. Zájemci se budou moci inspirovat nabídkou studia obou škol.

Benefiční koncert pro Ostrůvek

Ve středu 25. 3. 2015 měli kulturní nadšenci možnost navštívit (kdo tak učinil, nelitoval) nebývalou akci  –  Benefiční koncert pro Ostrůvek (bývalá Pavučinka), který pořádala pod záštitou RP SPŠ studentská společnost SPIDER FRIENDS. Co bylo pro začínající podnikatele zvláštní – všichni pracovali, ale velmi netradičně – zpívali, hráli,  tančili, kreslili, vyráběli, stěhovali, zvučili……. a to vše bez nároku na cokoliv. Bylo skutečně na co koukat a co poslouchat.

Den otevřených dveří VOŠ a VŠB Ostrava – FEI

Od 10 do 13 hodin ve středu 21. ledna proběhlo v prostorách informačního centra školy zajímavé setkání. Obory naší vyšší odborné školy a devět oborů Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB interaktivní formou s využitím zajímavých exponátů a činností představily žákům i zájemcům z řad veřejnosti  obsah i formu studia, a také perspektivu uplatnění v praxi. K vidění byly rovněž výstupy žáků zapojených do odborných kroužků realizovaných projektem na podporu technického vzdělávání na základních školách.