studentský parlament

Studentské prezidentské volby 2018

Studenti si opět mohli „nanečisto“ vyzkoušet volit. Studentské prezidentské volby proběhly ne naší škole ve dvou kolech a to 12. prosince 2017 a poté 16. ledna 2018. V prvním z nich vybírali z devíti kandidátů, kteří se ucházeli o post prezidenta ČR. Přišlo a do urny vhodilo svůj hlas 322 voličů 1. – 4. ročníků.

Součet platných hlasů ukázal následující výsledek: Jiří Drahoš 106 hlasů, Miloš Zeman 63 hlasů, Pavel Fischer 45 hlasů, Michal Horáček 36 hlasů, Petr Hannig 34 hlasů, Marek Hilšer 26 hlasů, Mirek Topolánek 9 hlasů, Jiří Hynek 2 hlasy, Vratislav Kulhánek 1 hlas

Ve druhém kole, stejně jako v celé republice, už byly pouze dvě možnosti. 212 studentů hlasovalo takto: Jiří Drahoš 135 hlasů, Miloš Zeman 75 hlasů (2 hlasovací lístky byly vyplněny chybně, byly tedy neplatné).

Studentské prezidentské volby

Ahojte přátelé,

opět máte možnost vyjádřit svůj názor. 12. prosince se ve škole uskuteční 1. kolo studentských prezidentských voleb. Více informací vám poskytnou vaši zástupci ve školním parlamentu a nebo je můžete získat přímo ve volební místnosti – učebna 104. Neváhejte a následujte své vědomí a svědomí :-).

Studentské parlamentní volby 2017 na průmce

Studentské parlamentní volby 2017 probíhaly na středních školách v celé České republice ve dnech 3. a 4. října 2017. Celkem hlasovalo 281 škol. Z toho 162 gymnázií, 132 středních odborných škol a 36 učilišť. Bylo odevzdáno 40 086 platných hlasovacích lístků. I naše škola se těchto voleb „na nečisto“ zúčastnila. Platných lístků u nás studenti odevzdali 171. Níže uvádíme jak výsledky studentských voleb na VOŠ a SPŠ, tak výsledky v rámci ČR. Celého úkolu se spolehlivě ujali členové studentského parlamentu, kteří spolu s Mgr. M. Švábem akci organizovali a tvořili členy volební komise. Všichni zájemci si tak vyzkoušeli (bez ohledu na svůj věk), jaké to je informovat se a poté rozhodnout komu dát svůj hlas.

Světluška – chybělo jen málo

Dvanáctého září se naši studenti opět zapojili do celonárodní veřejné sbírky Světluška, kterou organizuje Nadační fond Českého rozhlasu. Naše světlušky si vybrali jako sbírkový den úterý. Vydaly se tedy do ulic města Šumperka požádat kolem jdoucí o drobný příspěvek pro zrakově postižené. Letos jsme měli lehce sportovního ducha. Chtěli jsme totiž pokořit školní rekord v množství vybraných peněz z roku 2013. Tehdy se podařilo získat 19 306,- Kč. A jak to dopadlo tentokrát?

18 552,- Kč. Druhý nejlepší výsledek v historii Světlušky na naší škole. Děkujeme všem!

Světluška rozzáří šumperské ulice a my budeme při tom

První akcí školního parlamentu bude celostátní charitativní sbírka – V září světlušky září. Hlavním organizátorem je nadační fond Českého rozhlasu a účelem sbírky je získání prostředků na pomoc lidem s těžkým zdravotním postižením. Osm našich světlušek „zakrouží“ kolem 12. září ulicemi města Šumperka a pokusí se získat co nejvíce drobných mincí.

Exkurze školního parlamentu do Rádia Svobodná Evropa

Školní parlament opět vyrazil do Prahy. Tentokrát 15. 6. 2016 a namířili jsme si to do Rádia Svobodná Evropa v části Prahy zvané Hagibor. Na začátku nás docela zaskočila velmi přísná bezpečnostní opatření, avšak po překonání vstupní brány jsme se uklidnili a očekávali, co se bude dít dál. Budova rádia je nová a postavená na míru. Byli jsme překvapeni obrovským, moderním, otevřeným prostorem o velikosti několika pater. Na každého návštěvníka musí něco takového skutečně zapůsobit. Rádio Free Europe je rozhlasová stanice financovaná Kongresem USA za účelem šíření objektivních informací v zemích s diktátorským režimem. Od našeho průvodce jsme se dozvěděli mnoho zajímavého a často i nečekaného o práci novinářů, o diktátorských režimech, ale především o demokracii a to vše v souvislostech. Rádio svým signálem pokrývá Rusko, Pákistán, Afghánistán, Irák, Írán, Bělorusko, Rumunsko i balkánské země.

Studentský parlament v roce 2014/2015

V září jsme se opět zúčastnili celostátní charitativní sbírky „Světluška“. Organizátorem je nadační fond Českého rozhlasu a účelem je získat co nejvíce prostředků pro zrakově postižené. Šumperkem se pohybovaly tyto světlušky: Strnadel Petr ITE4, Voloszcuková Nikol PV2, Bednaříková Vendula TL4, Egyed Jaromír, Hrabánek Lukáš, Ševčíková Nicola PV2, Richterová Hana PV4, Šelmeci Josef PV4. Celkově jsme vybrali 12 685,- Kč. Děkujeme.

Stále jsme také zapojeni do projektu pomoci lidem v cizině. Adoptovali jsme na dálku Suhase Rudrapu Ganachariho, chlapce z Indie. Jemu jsme z charitativní sbírky, kterou zajistili Bednaříková Vendula TL4, Matušková Bára S4 , Kučerová Pavlína PV2, Strnadel Petr ITE4, Voloszcuková Nikol PV2, Ševčíková Nicol PV2, Simon Vojta S1 a Dvořák Dan IT1B, zaslali částku 4 900,- Kč. Zbytek peněz z této akce, tj. 1 346,- Kč, jsme věnovali na konto sbírky „ Klaun“. Tyto prostředky pomáhají vážně nemocným dětem v nemocnicích.

V březnu se naši studenti z parlamentu zúčastnili semináře – Pohyb do škol. Jejich cílem bylo nalézt možnosti pro zvýšení přitažlivosti tělesného pohybu na naší škole. (Jáně FilipTL3, Malundo Patricio IT2A, Pechanec Daniel IT2A, Hlavsa Daniel TL1, Kupczaková Kristýna TL1, Pospíšilová Martina PV1). Dále jsme spolupracovali s vedením naší školy na zlepšení přístupu studentů na WIFI a dalších spíše drobných záležitostech týkajících se šaten, WC atd. Prostě normální komunální politika.