studentské společnosti

Průmka CUP

Ve čtvrtek 27. června 2019 uspořádala končící studentská společnost Elitt fotbalový turnaj  Průmka CUP pro žáky 3.ročníků VOŠ a SPŠ Šumperk na fotbalovém hřišti 5. ZŠ Šumperk.

Veletrh dovedností a Firma roku 2019

Ve školním roce 2018/19 jsme se rozhodli seznámit školní veřejnost s prací studentských společností formou Veletrhu dovedností a spojili jsme jejich prezentaci s dalšími aktivitami, které vedou k podnikavosti žáků a na naší  škole  jsou zastřešeny prací kroužků.  Jedná se o kroužky, které pracují v projektu IKAP Robotika1,2, Modelování, Základy podnikání.

Fiktivní konkurz

Studentská společnost Elitt uspořádala tradiční soutěž „Fiktivní konkurz“, při které se její účastníci ucházeli o fiktivní  zaměstnání. 

Průmka memes day

Studentská společnost Elitt uspořádala v pondělí 18. března 2019 2. ročník soutěže Průmka memes day na téma Můj život na průmce, kde žáci 1. ročníků graficky zpracovali svoje dojmy z 1. pololetí studia.

Silový čtyřboj

Ve středu 20. 2. 2019 se na VOŠ a SPŠ Šumperk uskutečnilo školní kolo silového čtyřboje. Akce byla pořádána studentskou firmou Elitt v tělocvičně na domově mládeže.

Dobročinná sbírka na Ostrůvek

Studentské společnosti na VOŠ a SPŠ Šumperk  již 14 let spolupracují s dětmi z Ostrůvku a pravidelně organizují sbírky pro aktivity dětí.

Moje školní knihovna

Studentská společnost Elitt, která zorganizovala v září 2018 burzu učebnic, pokračovala ve své činnosti další akcí zaměřenou na čtenářskou gramotnost. Uspořádala pro žáky všech 1. ročníků interaktivní hru, která má seznámit nové žáky se školní knihovnou a s knihovním řádem a která je má motivovat k jejímu využívání.