přijímací řízení

Informace pro všechny přihlášené zájemce na PŘÍPRAVNÝ KURZ K TESTŮM Z ČEŠTINY A MATEMATIKY

Přihlášení zájemci se dostaví do hlavní budovy školy na Gen. Krátkého 1, Šumperk. Na nástěnce u hlavního vchodu budou vyvěšena  čísla učeben  se seznamy jednotlivých žáků.

Kurzy matematiky proběhnou v pondělí 25. března a v pondělí 1. dubna 2019, vždy od 14:30 hod. do 16:00 hod. Výuka v těchto dvou termínech na sebe navazuje.

Kurzy češtiny proběhnou ve středu  27. března a  ve středu 3. dubna 2019. vždy od 14:30 hod. do 16:00 hod. Výuka v těchto dvou termínech na sebe navazuje.

Dotazy, informace:
Mgr. Iva Štrbíková – matematika, tel.: 583 326 221, e-mail: strbikova@vsps-su.cz
Mgr. Pavel Mareš – český jazyk, tel.: 583 326 222, e-mail: mares@vsps-su.cz

Týden otevřených dveří Střední průmyslové školy

3. 12. – 7. 12. 2018
po-čt: 9,00 – 17,00 hod., pá: 9,00 – 12,00 hod.

Srdečně zveme všechny žáky a rodiče na Týden otevřených dveří, který je určen pro zájemce o studium těchto oborů:

  • 78-42-M/01 Technické lyceum
  • 18-20-M/01 Informační technologie
  • 23-41-M/01 Strojírenství
  • 26-41-M/01 Elektrotechnika

I letos mohou žáci oboru strojírenství a elektrotechnika získat STIPENDIUM Olomouckého kraje po celou dobu studia.

Přijďte, prohlédněte si spolu s našimi průvodci školu. Získejte informace o oborech od učitelů a studentů!

Veškeré informace podá Ing. Ilona Opatovská, telefon 583 326 219, e-mail:opatovska@vsps-su.cz

Přípravný kurz pro zájemce o studium výtvarných oborů

Zájemcům o výtvarné obory, kteří podají závaznou přihlášku ke studiu na naší škole do 30.11.2018,nabízíme bezplatný výtvarný kurz. Jedná se o tři tříhodinové bloky, ve kterých je pedagog seznámí s kresbou a malbou zátiší, s kresbou figury a modelováním dle předlohy. Kurz je výborná průprava pro získání potřebných znalostí před talentovými zkouškami. Do kurzu si mohou přinést domácí práce, pedagog je s nimi posoudí.

Již dopředu se moc omlouváme, ale z kapacitních důvodů můžeme do kurzu přijmout maximálně 30 zájemců, v případě naplnění kurzu se již nebude možné přihlásit.
Informace: Ing. Ilona Opatovská, e-mail: opatovska@vsps-su.cz, telefon: 583 326 219

Elektronická přihláška na kurz

 

Jaký je rozdíl mezi Grafickým designem a Průmyslovým designem…

Grafický design  

je oborem, který přináší do společnosti krásu tiskovin, knih, plakátů, obalů výrobků či potravina a velkou řadu jiných produktů až po vzhled webových aplikaci. Jedná se o jednu z kategorií užitého umění, které se opírá o základní znalosti kresby, malby a estetiky. Tyto znalosti výtvarník uplatňuje při práci na počítači zpracováním fotografie, písma, ilustrace a celkového grafického pojetí výsledného produktu. Na naší škole studenti grafiky kreslí od jednoduchého zátiší až po figurální studie, malují, seznamují se s grafickými technikami od linorytu, suchou jehlu až po sítotisk. Ve vyšších ročnících se seznamují s problematikou navrhování různých produktů, které v životě grafika přichází s využitím technologického pokroku v materiálech a technikách. Ve vyšších ročnících rozvíjejí svou schopnost navrhovat různé grafické produkty a tiskoviny, které v životě grafika přichází s využitím technologického pokroku v materiálech a technikách.

Uplatnění:
Vysoké  školy a vyšší odborné školy, z nich pak fakulty multimediálních komunikací, pedagogické fakulty, umělecké fakulty, grafická studia, reklamní agentury, foto studia, nakladatelství, tiskárny, muzea, galerie …

Průmyslový design  

zkráceně pouze design –  je to, na co saháte a používáte. Design řeší vzhled postele, na které se probouzíte, vzhled pokoje, kliku na dveřích, vypínač, kuchyň, skleničky, talíře, morku či auto, autobus i vlak, prostě vše. Spadá do kategorie užitého umění a základem je jak znalost kresby, malby, sochařiny, ergonometrie a estetiky, tak i technologie a manuální zručnost. Jde o obor, který zaznamenává u nás dynamický růst a stává se nepostradatelnou součástí průmyslové výroby. Kdo chce se svým výrobkem uspět v tvrdé konkurenci musí zaujmout funkčností, užitkovostí a vzhledem.

Uplatnění:
Vysoké  školy a vyšší odborné školy, z nich pak fakulty multimediálních komunikací, pedagogické a umělecké fakulty, fakulty architektury, designérská studia, bytový design, foto studia, firemní designér,  šperkař …

PŘÍPRAVNÝ KURZ K CENTRÁLNĚ ZADÁVANÝM TESTŮM Z ČEŠTINY A MATEMATIKY

Přípravné kurzy pořádá škola z předmětů matematika a český jazyk a literatura. Kurz z českého jazyka i kurz z matematiky se skládá ze dvou navazujících částí – a  koná se ve dvou rozdílných termínech.
Obsahem obou kurzů bude seznámení se strategií řešení typových úloh testů.
Přípravné kurzy pro zájemce o studium na VOŠ a SPŠ Šumperk proběhnou v budově školy (Gen. Krátkého 1, Šumperk).
Kurz češtiny proběhne v pondělí 19. 3. a  26. 3. 2017; kurz matematiky ve středu 21. 3. a 4. 4. 2017 (kurzy se konají vždy v době od 14:30 do 16:00 hodin). Zájemci se mohou zaregistrovat v elektronické přihlášce buď k oběma kurzům, nebo pouze ke kurzům z matematiky  nebo jen ke kurzům z ČJL.
Kurzy jsou bezplatné, jsou určeny pouze pro žáky, kteří podali na naši školu přihlášku.

Registrace do přípravných kurzů zde.

Veškeré informace podá Ing. Ilona Opatovská, telefon 583 326 219, e-mail: opatovska@vsps-su.cz.

Naši siláci opět vítězí

Krajské kolo silového víceboje proběhlo 18. března opět v prostorách šumperského gymnázia. Po přesvědčivém výkonu (767 bodů znamenalo první místo a náskok 107 bodů na druhé místo) postoupili naši borci do republikového kola, které se uskuteční 14. a 15. dubna 2016 Karviné. Školu bude reprezentovat družstvo ve složení Jonáš Vilikovský (E4), Dalibora Gacho (TL1) Vojtěch Tomášek (IT3B), Viktor Poustecký (IT4B). Hoši, držte se!

Putování za grálem průmyslovky

Král Artuš svádí souboj se silami zla tentokrát ve virtuálním prostoru. Prokaž, že jsi toho hoden, a připoj se k rytířům kulatého stolu. On-line hra pro žáky 9. tříd ZŠ.