pd&gd

Plenér 2017 – Jižní Morava

Ve dnech 19. až 23. června proběhl výtvarný plenér PV1 a PV2 v krásném prostředí Lednicko-valtického areálu. Po příjezdu do Autokempu Apollo se studenti pod vedením pedagogů vrhli do práce. Autokemp nabízel nádherná zákoutí pro malířskou tvorbu – vzrostlou vegetaci, jezírko a říční rameno vytékající z přilehlého Mlýnského rybníku. Po večeři následovala obhlídka okolí Apollonova chrámu, který se tyčí na písečné vlně nad rybníky. Se studenty jsme hledali místa s výhledy do krajiny a na architekturu chrámu. V úterý, po snídani a obdržení obědového balíčku, jsme vyrazili s plnou polní na vybraná místa k malování. V průběhu dne pedagogové obcházeli studenty a posuzovali průběh jejich práce. Případně studenty nabádali k dodržování pitného režimu a přesouvání se do stínu. Teploty v průběhu dne stouply na 35 stupňů a úmorné vedro bylo značně vysilující. Na večeři jsme se přemístili do kempu a proběhlo celkové hodnocení práce všech studentů.

Po operativní poradě nad dalším plánem byla zvolena varianta návštěvy parku v Lednici. Výlet na Pálavu jsme vypustili. Teplo přes den naznačovalo, že tato lokalita bude ze zdravotního hlediska nepřijatelná. Lednický park byla ideální volba. Upravené krajinné motivy anglického parku nabízely perfektní malířské kompozice, stín na práci a možnost občerstvení a tak jsme zde strávili dva dny. Při čtvrtečním hodnocení prací jsme poznali, že samotní studenti tzv. chytli chuť a rozmazlovali se v parku k bezvadným výsledkům. Pátek se již všichni ráno sbalili a nastoupili k odvozu v připraveném autobuse směr Břeclav vlakové nádraží. Cesta domů proběhla uspokojivě. Přes malé zpoždění jsme domů dorazili včas.

Výstava studentů v Mikulově

V pátek 7. 4. 2017 byla výstavou studentských prací výtvarných oborů zahájena sezóna v galerii Konvent, nalézající se v revitalizovaných prostorách bývalého kapucínského kostela sv. Vavřince v jihomoravském městě Mikulov. Galerie se nachází v samotném srdci tohoto krásného města a její jedinečné interiéry nabídly prostor již mnoha zajímavým umělcům.

Výstava představuje soubor prací studentů letošního druhého a třetího ročníku z plenéru z Horní Bečvy z roku 2016. V galerii je možné shlédnout jak malířská plátna zachycující beskydskou krajinu, tak kresby i malby na papír, společně se souborem originálních fotografií a fotografickými snímky z ručně vyráběné camery obscury.

Návštěva ve firmě

Naše třída PV4 oboru průmyslový design navštívila 7. března výrobnu koloběžek KOSTKA v Hanušovicích. Během celé návštěvy nás provázel sám majitel a zakladatel této firmy pan Marek Kostka. Dozvěděli jsme se o historii založení firmy a přesvědčili se, že může být úspěšný i takový podnikatelský záměr, který původně vůbec nebyl určen pro masový trh. Mohli jsme si projít celý výrobní proces od vývoje až po finální zhotovení výrobku. Třída byla obeznámena jak s automatizovanou strojní částí výroby, tak s manuální výrobou. Měli jsme možnost si prohlédnout různé výrobní procesy, které zatím známe pouze z učebnic. Nakonec jsme měli možnost všechny modely otestovat v terénu. Moc děkujeme.

Exkurze_PV4_2 Exkurze_PV4_3 Exkurze_PV4_4 Exkurze_PV4_5 Exkurze_PV4_6 Exkurze_PV4_8 Exkurze_PV4_9

Workshop s Katarínou Smetanovou

Studenti grafického designu PV1 a PV2 se 2. prosince 2016 zúčastnili workshopu s výtvarnicí Katarínou Smetanovou.  Cílem tohoto workshopu byla výroba masek na téma  Commedia dell’arte. Studenti realizovali své masky z papírové kašírky podle předem připravených návrhů. Studenti můžou nově získané zkušenosti využít v předmětu praktická cvičení, kde taktéž pracují s papírem a vytvářejí papírové objekty a ruční papír. A možná si něco připraví i na přicházející karnevalovou sezónu.

02 03 04 05 06 07 08 09 10

Exkurze výtvarníků do Vědeckotechnického parku UP v Olomouci

Dne 22. listopadu se žáci třídy PV4 oboru průmyslový design podívali do zákulisí 3D tisku a skenování v Olomouci, kde se seznámili s jednotlivými technologiemi tisku, jak z termoplastu, fotopolymerů tak i z kovu či papíru. Měli možnost si detailně prohlédnout celý proces výroby i finální produkty. Celým programem je prováděla jedna z bývalých studentek naší střední školy, která nyní pracuje právě na Univerzitě Palackého. Exkurze byla velmi zajímavá a pro žáky jistě i obohacující o nové znalosti ze světa technologií. Děkujeme.

hlavni_1 hlavni_2 p1100299 p1100301 p1100309 p1100326

Grafický workshop

V pondělí 21. listopadu 2016 se uskutečnil ve spolupráci s Eagle gallery v Šumperku grafický workshop s tématem grafické techniky suchá jehla a jeíi uplatnění v kombinovaných technikách. Pro žáky grafického designu PV3 a PV4 připravil workshop významný grafik Günter Hujber z Velkých Losin. Práce tohoto umělce již byly představeny na řadě výstav jak v České republice, tak i v zahraničí (např. Rakousko, Maďarsko, USA, Francie, Čína apod.).

Výstava studentů v Kovexu v rámci festivalu Dny architektury

Od pátku 30. 9. do neděle 2. 10. 2016 bylo možné shlédnout výstavu studentů PV v bývalém areálu Prametu (nyní Kovexu) v rámci festivalu Dny architektury, které uspořádali architekti Zdeněk Dohnálek, Radan Volnohradský a Zbyněk Mrkus ve spolupráci se Šumperským okrašlovacím spolkem.