kultura

Den s pěstouny

Den s pěstouny

V sobotu 10. 6. 2017 nás nemile překvapil déšť, ale připravený program pro děti z Ostrůvku jsme nakonec realizovali  přímo v budově Ostrůvku. Již druhým rokem jsme pomohli tomuto dětskému centru s uspořádáním akce nazvané Den s pěstouny, kde se letos opět setkaly děti z Dětského centra Ostrůvek se svými staršími kamarády, kteří měli to štěstí a jsou svěřeni do pěstounské péče. Pro děti i pěstouny byl připraven celodenní zábavný program plný her a překvapení.  Studentská společnost ISLAND OF JOY nachystala pro děti a jejich pěstouny dvě herní pracoviště, a to kreslení na obličej a bublifukové klání o ceny. Studentská společnost navíc zajišťovala i ozvučení celé akce.  Celý den jsme se skvěle bavili, jak děti, tak i pořadatelé. Setkání se zúčastnilo padesát pěstounských rodin. Všem děkujeme.

Seznámili jsme se s hejtmanem

h01

Hejtman, slovo jak z doby husitů. Je to však člověk z masa a kostí. Zástupci našeho školního parlamentu se o tom přesvědčili v pátek 12. 5. 2017. Letos jsme na exkurzi vyrazili do Olomouce, podívat se, jak vlastně pracuje krajský úřad. S krajskou politikou a krajem nás seznámil pan Luděk Niče vedoucí odboru tajemníka hejtmana. Nevěděli jsme však, jestli se setkáme s panem hejtmanem Ladislavem Oklešťkem, neboť jeho pracovní rozvrh je samozřejmě nabytý. Měli jsme štěstí, přijal nás a dokonce strávil se studenty ve velmi neformálním rozhovoru asi tři čtvrtě hodiny. Díky. Zase jsme získali nové zkušenosti.

Pomáháme!! Školní parlament uspořádal sbírku pro organizaci Člověk v tísni.

d01

V šatnách naší školy se podařilo vybrat přesně 2500,- Kč. Peníze jsme darovali na „Skutečný dárek“. Tento program je zaměřen na praktickou pomoc v chudých zemích celého světa. Lidem jsou zde poskytovány věci, které jim pomohou bojovat s jejich chudobou vlastními silami. Musí být tedy i oni sami aktivní! Věříme, že tak přispějeme k prolomení začarovaného kruhu chudoby, a že se tamní lidé vymaní ze závislosti na pomoci zvenčí.

Studenti z vybraných peněz přispěli na:

včelí úl (včely opylují místní úrodu, med je zdravý, a výrobce za něj může obdržet i peníze)

pomůcky pro třídu

vzdělání pro jednoho učitele

tabuli do třídy (pouze vzdělaný člověk je schopen pomoci sobě i svému okolí, je schopen se lépe rozhodovat. Vzdělání je     budoucnost chudých národů. Se vzdělanými lidmi se lépe dorozumíme.)

sazenice stromů (strom zpevní půdu, dá stín a časem zadrží vláhu. Nakonec přinese ovoce svému majiteli a ten se tak stane méně závislým)

hejno slepic (poskytne majiteli radost z práce, vajíčka, kuřata i maso)

d01 d02 d03 d04

Soutěž v psaní anglických esejí a „photocompetition“ mají své vítěze

f01

Přimět studenty, aby dobrovolně něco sepsali, natož v angličtině, není věru jednoduché. Díky dvěma anglickým soutěžím, které ve škole pořádáme již několik let, se to ale daří. Celkový počet 85 esejí a 92 popsaných fotografií mluví za vše. Obou soutěží se zúčastnili všechny ročníky a to ve dvou kategoriích. Eseje měly letos téma The best day of my life a rozsah 200 – 300 slov. Fotografická soutěž se zase pokusila přilákat nadějné fotografy a zároveň literáty schopné tvořit v angličtině tématem Four Seasons in the Czech Republic. Prací bylo přihlášeno hodně a odborná porota tak měla náročnou práci vybrat ty nejlepší. A tentokrát byla nesmlouvavá. Kdo nedodržel podmínky soutěže, vybočil z tématu či si nezkontroloval počet slov, byl vyřazen a nehodnocen. Přesně tak, jak je to u maturitní zkoušky. Každý si tak mohl ověřit své znalosti i schopnosti, což se soutěžícím rozhodně bude v budoucnu hodit.

Exit Tour – koncerty a přednášky

e01

EXIT TOUR je kulturně vzdělávací program, jehož obsahem jsou workshopy a besedy k tématům prevence rizikového chování. Desátého dubna měli možnost žáci 1. a 2. ročníků zúčastnit se akce s tímto názvem v rámci plnění Minimálního preventivního programu. Vše začalo koncertem americké skupiny a pak pokračovaly besedy. Studenti diskutovali o šikaně, kyberšikaně, prevenci HPV, nemoci AIDS, náboženstvích a sektách apod.. Některé semináře probíhaly i v anglickém jazyce s rodilými mluvčími, a tak měli přítomní příležitost nejen získat nové informace, ale také si ověřili své schopnosti komunikovat v cizí řeči.

e02 e03 e04 e05 e06 e07 e08 e09 e10 e11 e20

Výstava studentů v Mikulově

v01

V pátek 7. 4. 2017 byla výstavou studentských prací výtvarných oborů zahájena sezóna v galerii Konvent, nalézající se v revitalizovaných prostorách bývalého kapucínského kostela sv. Vavřince v jihomoravském městě Mikulov. Galerie se nachází v samotném srdci tohoto krásného města a její jedinečné interiéry nabídly prostor již mnoha zajímavým umělcům.

Výstava představuje soubor prací studentů letošního druhého a třetího ročníku z plenéru z Horní Bečvy z roku 2016. V galerii je možné shlédnout jak malířská plátna zachycující beskydskou krajinu, tak kresby i malby na papír, společně se souborem originálních fotografií a fotografickými snímky z ručně vyráběné camery obscury.

Benefiční koncert pro Ostrůvek už potřetí

b01

Dobrá věc se bezesporu podařila. 28. března 2017 uspořádala studentská společnost  ISLAND OF JOY benefiční koncert na  pomoc Dětskému centru Ostrůvek. Výtěžek z dobrovolného vstupného ve výši  2 407,- Kč doplní prostředky z vánoční sbírky a je určen na výlet dětí z Ostrůvku.  V pořadí třetí benefiční koncert spojil děti z Ostrůvku, žáky, studenty, učitele a sponzory ve skutečně zdařilou přehlídku písniček a tanců, kde cílem bylo nejen získat finanční prostředky na výlet pro děti, ale také připravit dětem pěkné odpoledne. Koncert podpořila řada sponzorů: H-club Šumperk bezplatným zapůjčením místností, řada učitelů a studentů i absolventů, v roli interpretů a pořadatelů,  taneční skupina Tornádo při SVČ Doris svým nádherným jarním tancem dětí ze skupiny Cvrčků. Celou akci sponzorsky dokumentoval fotograf L. Šebesta.

Děkujeme vám všem, kdo jste nám pomáhali, vám všem, kdo máte dobré srdce.

b02 b03 b04 b05 b06 b07 b08 b09 b10 b11 b12 b13 b14