kultura

Plenér 2017 – Jižní Morava

pl01

Ve dnech 19. až 23. června proběhl výtvarný plenér PV1 a PV2 v krásném prostředí Lednicko-valtického areálu. Po příjezdu do Autokempu Apollo se studenti pod vedením pedagogů vrhli do práce. Autokemp nabízel nádherná zákoutí pro malířskou tvorbu – vzrostlou vegetaci, jezírko a říční rameno vytékající z přilehlého Mlýnského rybníku. Po večeři následovala obhlídka okolí Apollonova chrámu, který se tyčí na písečné vlně nad rybníky. Se studenty jsme hledali místa s výhledy do krajiny a na architekturu chrámu. V úterý, po snídani a obdržení obědového balíčku, jsme vyrazili s plnou polní na vybraná místa k malování. V průběhu dne pedagogové obcházeli studenty a posuzovali průběh jejich práce. Případně studenty nabádali k dodržování pitného režimu a přesouvání se do stínu. Teploty v průběhu dne stouply na 35 stupňů a úmorné vedro bylo značně vysilující. Na večeři jsme se přemístili do kempu a proběhlo celkové hodnocení práce všech studentů.

Po operativní poradě nad dalším plánem byla zvolena varianta návštěvy parku v Lednici. Výlet na Pálavu jsme vypustili. Teplo přes den naznačovalo, že tato lokalita bude ze zdravotního hlediska nepřijatelná. Lednický park byla ideální volba. Upravené krajinné motivy anglického parku nabízely perfektní malířské kompozice, stín na práci a možnost občerstvení a tak jsme zde strávili dva dny. Při čtvrtečním hodnocení prací jsme poznali, že samotní studenti tzv. chytli chuť a rozmazlovali se v parku k bezvadným výsledkům. Pátek se již všichni ráno sbalili a nastoupili k odvozu v připraveném autobuse směr Břeclav vlakové nádraží. Cesta domů proběhla uspokojivě. Přes malé zpoždění jsme domů dorazili včas.

V ZOO s Ostrůvkem

zoo

V pondělí 26. června jsme se vrátili z výletu a řekli si, že to bylo super. Žáci a studenti naší školy totiž opět zajistili pro děti z Ostrůvku výlet do ZOO na Svatý Kopeček, a to nejen finančně, ale i organizačně. Přesilovku dětí jsme zvládali obtížně a jako ukázňující prvek jsme používali opravdu „drsnou“ větu: „Sníme Ti řízek!“. Dětem i nám se výlet moc líbil, jen unavenější jsme byli my a v autobuse jsme poslušně usínali, na rozdíl od energií nabitých malinkáčů. Zkrátka vše se podařilo také díky vám všem.

Den s pěstouny

Den s pěstouny

V sobotu 10. 6. 2017 nás nemile překvapil déšť, ale připravený program pro děti z Ostrůvku jsme nakonec realizovali  přímo v budově Ostrůvku. Již druhým rokem jsme pomohli tomuto dětskému centru s uspořádáním akce nazvané Den s pěstouny, kde se letos opět setkaly děti z Dětského centra Ostrůvek se svými staršími kamarády, kteří měli to štěstí a jsou svěřeni do pěstounské péče. Pro děti i pěstouny byl připraven celodenní zábavný program plný her a překvapení.  Studentská společnost ISLAND OF JOY nachystala pro děti a jejich pěstouny dvě herní pracoviště, a to kreslení na obličej a bublifukové klání o ceny. Studentská společnost navíc zajišťovala i ozvučení celé akce.  Celý den jsme se skvěle bavili, jak děti, tak i pořadatelé. Setkání se zúčastnilo padesát pěstounských rodin. Všem děkujeme.

Seznámili jsme se s hejtmanem

h01

Hejtman, slovo jak z doby husitů. Je to však člověk z masa a kostí. Zástupci našeho školního parlamentu se o tom přesvědčili v pátek 12. 5. 2017. Letos jsme na exkurzi vyrazili do Olomouce, podívat se, jak vlastně pracuje krajský úřad. S krajskou politikou a krajem nás seznámil pan Luděk Niče vedoucí odboru tajemníka hejtmana. Nevěděli jsme však, jestli se setkáme s panem hejtmanem Ladislavem Oklešťkem, neboť jeho pracovní rozvrh je samozřejmě nabytý. Měli jsme štěstí, přijal nás a dokonce strávil se studenty ve velmi neformálním rozhovoru asi tři čtvrtě hodiny. Díky. Zase jsme získali nové zkušenosti.

Pomáháme!! Školní parlament uspořádal sbírku pro organizaci Člověk v tísni.

d01

V šatnách naší školy se podařilo vybrat přesně 2500,- Kč. Peníze jsme darovali na „Skutečný dárek“. Tento program je zaměřen na praktickou pomoc v chudých zemích celého světa. Lidem jsou zde poskytovány věci, které jim pomohou bojovat s jejich chudobou vlastními silami. Musí být tedy i oni sami aktivní! Věříme, že tak přispějeme k prolomení začarovaného kruhu chudoby, a že se tamní lidé vymaní ze závislosti na pomoci zvenčí.

Studenti z vybraných peněz přispěli na:

včelí úl (včely opylují místní úrodu, med je zdravý, a výrobce za něj může obdržet i peníze)

pomůcky pro třídu

vzdělání pro jednoho učitele

tabuli do třídy (pouze vzdělaný člověk je schopen pomoci sobě i svému okolí, je schopen se lépe rozhodovat. Vzdělání je     budoucnost chudých národů. Se vzdělanými lidmi se lépe dorozumíme.)

sazenice stromů (strom zpevní půdu, dá stín a časem zadrží vláhu. Nakonec přinese ovoce svému majiteli a ten se tak stane méně závislým)

hejno slepic (poskytne majiteli radost z práce, vajíčka, kuřata i maso)

d01 d02 d03 d04

Soutěž v psaní anglických esejí a „photocompetition“ mají své vítěze

f01

Přimět studenty, aby dobrovolně něco sepsali, natož v angličtině, není věru jednoduché. Díky dvěma anglickým soutěžím, které ve škole pořádáme již několik let, se to ale daří. Celkový počet 85 esejí a 92 popsaných fotografií mluví za vše. Obou soutěží se zúčastnili všechny ročníky a to ve dvou kategoriích. Eseje měly letos téma The best day of my life a rozsah 200 – 300 slov. Fotografická soutěž se zase pokusila přilákat nadějné fotografy a zároveň literáty schopné tvořit v angličtině tématem Four Seasons in the Czech Republic. Prací bylo přihlášeno hodně a odborná porota tak měla náročnou práci vybrat ty nejlepší. A tentokrát byla nesmlouvavá. Kdo nedodržel podmínky soutěže, vybočil z tématu či si nezkontroloval počet slov, byl vyřazen a nehodnocen. Přesně tak, jak je to u maturitní zkoušky. Každý si tak mohl ověřit své znalosti i schopnosti, což se soutěžícím rozhodně bude v budoucnu hodit.

Exit Tour – koncerty a přednášky

e01

EXIT TOUR je kulturně vzdělávací program, jehož obsahem jsou workshopy a besedy k tématům prevence rizikového chování. Desátého dubna měli možnost žáci 1. a 2. ročníků zúčastnit se akce s tímto názvem v rámci plnění Minimálního preventivního programu. Vše začalo koncertem americké skupiny a pak pokračovaly besedy. Studenti diskutovali o šikaně, kyberšikaně, prevenci HPV, nemoci AIDS, náboženstvích a sektách apod.. Některé semináře probíhaly i v anglickém jazyce s rodilými mluvčími, a tak měli přítomní příležitost nejen získat nové informace, ale také si ověřili své schopnosti komunikovat v cizí řeči.

e02 e03 e04 e05 e06 e07 e08 e09 e10 e11 e20