kultura

Euroscola Štrasburk

Štrasburk je alesaskou metropolí, ležící na francouzském břehu řeky Rýn. V minulosti toto město patřilo střídavě k Německu i Francii, což ovlivnilo i jeho vzhled. Nejznámější je jeho 142 m vysoká katedrála Notre-Dame z červeného pískovce, která pochází z 11. – 16. století. Tuto dominantu města doplňují městské domy ze 17. století s hrázděnou fasádou. Věhlasné jsou také Vánoční trhy, které jsou pokládané za nejkrásnější v Evropě. Od roku 1988 je historické centrum Štrasburku zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Štrasburk je ale také jedním ze sídelních měst Evropského parlamentu, Rady Evropy a Evropského soudu pro lidská práva.

A my jsme tam byli!

Studentské prezidentské volby

Ahojte přátelé,

opět máte možnost vyjádřit svůj názor. 12. prosince se ve škole uskuteční 1. kolo studentských prezidentských voleb. Více informací vám poskytnou vaši zástupci ve školním parlamentu a nebo je můžete získat přímo ve volební místnosti – učebna 104. Neváhejte a následujte své vědomí a svědomí :-).

Dobročinná sbírka na Ostrůvek 2017

Stalo se již tradicí, že studentské  společnosti  z naší školy zajišťují předprázdninový výlet dětí z Dětského centra Ostrůvek finančně a organizačně. Aby byly získány dostatečné finanční prostředky na tento výlet, uskutečňuje se kromě dobročinného prodeje i sbírka mezi žáky, učiteli a zaměstnanci naší školy. Letos proběhne ve dnech 12. 12. 2017 až 2O. 12. 2O17 a zajišťuje ji studentská společnost PLACE OF HAPPINESS.

Děkujeme, že nám pomůžete vykouzlit úsměv na dětské tváři.

Stužkovací ples 2017

Každoroční „Stužkovací ples“ čtvrtých ročníků VOŠ a SPŠ se uskuteční 1. 12. 2017 v Domě kultury v Šumperk. Stužkování proběhne v době od 19.00 do 22.00. Stužkami a šerpami budou dekorováni studentky a studenti tříd S4, PV4, TL4, IT4B, IT4A a E4. Pro přítomné si připravili program ve formě video prezentací, čtyři třídy také vystoupí a všichni se mohou těšit na hudební, baletní i taneční čísla v podání hostů. Slavnostní část se pak přibližně ve 22.00 hodin přehoupne do stužkovacího plesu, kde k tanci i poslechu zahraje kapela NOA.

Moje školní knihovna

Šestý ročník poznávací školní soutěže „Moje školní knihovna“ byl určen pro všechny žáky prvních ročníků. Každá třída prožila jednu vyučovací hodinu ve školní knihovně, kde se žáci seznámili s uspořádáním knihovny, knihovním fondem a vyzkoušeli si běžnou práci knihovníka, ve druhé části hodiny žáci absolvovali jednoduchý čtenářský test o malé upomínkové ceny. Celá akce byla zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti našich žáků.

Město čte knihu 2017

Čtenářská štafeta festivalu „Město čte knihu 2017“ letos na naší škole proběhne (doslova a do písmene) 8. listopadu jako vždy v prostoru stupňovité učebny 104. Tentýž den a to od 17 hodin budou žáci VOŠ a SPŠ Šumperk číst pro veřejnost v kině Oko Šumperk texty spisovatelky Daniely Fischerové – Zbytečná koroptev aneb Důvěrné sdělení.

Studentské parlamentní volby 2017 na průmce

Studentské parlamentní volby 2017 probíhaly na středních školách v celé České republice ve dnech 3. a 4. října 2017. Celkem hlasovalo 281 škol. Z toho 162 gymnázií, 132 středních odborných škol a 36 učilišť. Bylo odevzdáno 40 086 platných hlasovacích lístků. I naše škola se těchto voleb „na nečisto“ zúčastnila. Platných lístků u nás studenti odevzdali 171. Níže uvádíme jak výsledky studentských voleb na VOŠ a SPŠ, tak výsledky v rámci ČR. Celého úkolu se spolehlivě ujali členové studentského parlamentu, kteří spolu s Mgr. M. Švábem akci organizovali a tvořili členy volební komise. Všichni zájemci si tak vyzkoušeli (bez ohledu na svůj věk), jaké to je informovat se a poté rozhodnout komu dát svůj hlas.