kultura

Pietní akt k 50. výročí upálení Jana Zajíce

Významné výročí a hrdinský čin Jana Zajíce si žáci a učitelé školy připomněli společně se zástupci Senátu Parlamentu České republiky, Krajského úřadu Olomouckého kraje a města Šumperk v pátek 22. února 2019 pietním aktem u busty Jana Zajíce, kterou zhotovil akademický sochař Olbram Zoubek.

Dny Jana Zajíce 2019

Ve středu 20. února 2019 žáci naší školy zorganizovali od 11:45 hodin pro středoškoláky z ostatních šumperských středních škol a pro veřejnost výstavu Dny Jana Zajíce.

Stužkovací ples VOŠ a SPŠ

V pátek 30. listopadu 2018 proběhlo v šumperském kulturním domě „pasování“ studentů 4. ročníků do role maturantů. Této slavnostní kulturní akce se v hojném počtu zúčastnili nejen členové učitelského sboru, ale také hlavně rodiče studentů a další příbuzní, nechyběli také přátelé a známí. Všichni společně sledovali předávání stužek a šerp.

Literární a filmový festival – Město čte knihu 2018

Literární a filmový festival – Město čte knihu 2018:
Jiří Brdečka: Kresba slovem, slovo kresbou.

Již 14 let patří přelom října a listopadu v Šumperku filmovému a literárnímu festivalu Město čte knihu, který organizuje Městský úřad Šumperk a Městská knihovna T.G.M. Šumperk. Festival byl tentokrát věnován tvorbě scénáristy Jiřího Brdečky a jeho knize „Kresba slovem, slovo kresbou“.

VIKTOR 2018

V závěru školního roku, tentokrát to vychází na 27. června, se uskuteční ve velkém sále DK v Šumperku slavnostní akce Viktor 2018, při které budou vyhodnoceny úspěchy žáků školy ve školním roce 2017/18 a předány ceny nejlepším v kategoriích Nej student, Nej odborník, Nej organizátor, Nej sportovec a Nej třída. Komu se asi letos poštěstí?

Výlet do ZOO Kopeček

V rámci činností studentských společností na škole spolupracujeme s Dětským centrem Ostrůvek. Již tradičně pro děti pořádáme v červnu výlet.  I v tomto školním roce se nám podařilo získat dostatek finančních prostředků sbírkou, prodejem a Benefičním koncertem a tak opět pojedeme do ZOO na Kopeček. Zajišťujeme dětem doprovod a program. Bereme s sebou i postižené děti.

Den s pěstouny v Ostrůvku

Studentská společnost Place of Happiness pomůže Dětskému centru Ostrůvek s uspořádáním akce Den s pěstouny, kde se letos už třetím rokem setkávají děti z Dětského centra Ostrůvek se svými staršími kamarády a pro děti i pěstouny je připraven celodenní zábavný program plný her a překvapení.