jazyky

Nejlepší speaker ukázal, co umí

k01

Pomyslný kruh soutěží v anglickém jazyce se uzavřel konverzační soutěží. Akce, která probíhá po celé republice a má několik kol, je mezi studenty značně oblíbená. Díky čtyřem částem mají možnost zjistit, jaké jsou jejich znalosti a zároveň se porovnat se svými vrstevníky. Školního kola se 7. února zúčastnilo 43 studentů počínaje 1. a konče 4. ročníkem. I když do dalších kol už čtvrťáci dle celostátních pravidel postoupit nemohou, my je vítáme. Opět byl pro všechny připraven náročný poslech a lexikální test s výběrem možností. Každý soutěžící se představil monologem na jedno vylosované téma a také předvedl své konverzační schopnosti reagovat na každodenní situace a to v rozhovoru s porotcem. Po sečtení všech bodů se ukázalo, že v kategorii 1. a 2. ročníků si nejlépe vedli Alex Wohlrab (TL2), Filip Turna (IT2B) a Michal Ružička (IT1B). Mezi staršími spolužáky byli nejlepší Tomáš Polách (TL4), Petr Vaněk (IT3B) a Patricio Malundo (IT4A).

Soutěž v psaní anglických esejí a „photocompetition“ mají své vítěze

f01

Přimět studenty, aby dobrovolně něco sepsali, natož v angličtině, není věru jednoduché. Díky dvěma anglickým soutěžím, které ve škole pořádáme již několik let, se to ale daří. Celkový počet 85 esejí a 92 popsaných fotografií mluví za vše. Obou soutěží se zúčastnili všechny ročníky a to ve dvou kategoriích. Eseje měly letos téma The best day of my life a rozsah 200 – 300 slov. Fotografická soutěž se zase pokusila přilákat nadějné fotografy a zároveň literáty schopné tvořit v angličtině tématem Four Seasons in the Czech Republic. Prací bylo přihlášeno hodně a odborná porota tak měla náročnou práci vybrat ty nejlepší. A tentokrát byla nesmlouvavá. Kdo nedodržel podmínky soutěže, vybočil z tématu či si nezkontroloval počet slov, byl vyřazen a nehodnocen. Přesně tak, jak je to u maturitní zkoušky. Každý si tak mohl ověřit své znalosti i schopnosti, což se soutěžícím rozhodně bude v budoucnu hodit.

Search it! 2017

s01

Rok s rokem se sešel a v emailech se objevila upoutávka na naši soutěž Search it. Letos měli všichni průmyslováci možnost vyzkoušet si schopnost orientovat se v nepřeberném množství informací na Internetu už po osmé. Ti nejzdatnější se zúčastnili 23. ledna školního kola a čtyři nejlepší Jakub Matějček (IT1A), Vít Švéda (PV2), Jakub Breckl (TL3) a Dominik Novotný (TL4) naši školu reprezentovali v kole krajském.

A big triumph for our students aneb v angličtině naši hoši ukázali, co umí

anj 02

Už 11. ročník Krajské konverzační soutěže v anglickém jazyce pro střední odborné školy se uskutečnil 7. dubna opět v prostorách „Zemědělky“ v Šumperku. \ve dvou kategoriích tentokrát zápolilo dvaadvacet studentů z celého Olomouckého kraje. Soutěžící plnili jak úkoly v poslechovém a lexikálním testu, tak samozřejmě „konverzovali“ a to ve dvojicích – na základě vylosované jazykové situace a pak hovořili samostatně na určité téma. Naši „průmku“ reprezentoval nováček Alex Wohlrab z TL1 a ostřílený matador Michal Hojgr z IT4B. Oba se své role zhostili nadmíru dobře, neboť své kategorie i přes silnou konkurenci „obchodek“ a dalších vyhráli. Podařil se jim husarský kousek, který se tak často nevidí! Čtvrťákovi Michalovi přejme, ať mu tak dobře jde i vysokoškolské studium a Sašovi držme palce v dalších ročnících anglických soutěží, určitě má ještě co předvést!

anj 01

Take your best shot – fotosoutěž s anglickým textem

šebková

Dnes má každý student mobil a většina jej využívá i k fotografování. Když se ale řekne „Tak něco vyfoť a přidej anglický text“, ukáže se, jak je to vlastně náročný úkol. I přesto se 68 soutěžících pokusilo tento pomyslný oříšek rozlousknout. Letošní téma bylo široké, každý si mohl vybrat cokoliv, co je nějak zajímavé, zvláštní, legrační… Na fotografiích se objevovali kamarádi, rodinné události, oblíbená místa i sněhové vločky, kterých bylo, k malé radosti milovníků zimních aktivit, pomálu. Autoři snímků vždy připojili anglický text v rozsahu 100 – 120 slov, v němž většinou uváděli své zamyšlení, pocit či názor.

Hromnice ve znamení angličtiny

an01

Dnes už se ve škole učí anglicky každý žák či student. Není proto divu, že se konverzační soutěže zúčastnilo 56 soutěžících z 1.  až 4. ročníků. Letos se školní kolo uskutečnilo 2. února. Jak je určeno celostátními pravidly, všichni museli projít čtyřmi stanovišti: na základě poslechu se snažili porozumět neznámému textu, v lexikálním testu se poprali se složitými slovíčky či frázemi, samostatně pohovořili na vylosované téma a ukázali svou schopnost anglicky reagovat v různých každodenních situacích. Všichni soutěžící předvedli výkony na vysoké a někdy i velmi vysoké úrovni a porotci tak měli opět skutečně náročnou práci. Nutno podotknout, že nejmladší studenti se svými staršími spolužáky rozhodně nedali zahanbit. Tři nejlepší – dle počtu dosažených bodů – nás budou reprezentovat v okresním kole, které se uskuteční 25. února „na Komíně“ Vily Doris v Šumperku. Tak nezapomeňte držet palce!

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Každoroční soutěž pro nadšené anglisty proběhne na Hromnice, tj. 2. 2. 2016, od 12.30 a je určena žákům prvních až čtvrtých ročníků SPŠ. Soutěžit budou ve čtyřech disciplínách – v poslechu, v konverzaci na daná témata, v řešení nenadálé situace a psaní lexikálního testu.  První dva soutěžící postupují do okresního kola.