GO!

Seznamovací kurzy Go! 2018

Seznamovací kurzy pod názvem GO! probíhaly od 3. do 7. září 2018 na sedmi různých místech v okolí Šumperka. Tyto kurzy pro studenty prvních ročníků VOŠ a SPŠ Šumperk mají dlouholetou tradici. Studentům pomáhají s přizpůsobením se novému prostředí a s bezproblémovým vstupem do běžného školního života. Umožňují celé třídě a jejímu třídnímu učiteli, aby si mezi sebou vytvořili silné sociální vazby ještě před samým začátkem čtyřletého studia.

Kurzy GO! 2017

Myšlenka pořádání seznamovacích kurzů pro nové žáky školy vznikla a poprvé byla uskutečněna na inspirativní Prázdninové škole Lipnice. Že to byl dobrý a životaschopný záměr, je stvrzeno množstvím škol, institucí a týmů, které kurzy s tímto zaměřením každoročně pořádají až dodnes. Na šíření seznamovacích kurzů pod názvem Kurzy GO! se významně podepsalo občanské sdružení Hnutí GO! se sídlem na katedře rekreologie Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci. Pod vedením Radka Hanuše a dalších odborníků rostli instruktoři a aktivisté, kteří těmto kurzům dali kvalitní zážitkové programy i požadované výstupy – stmelený třídní kolektiv, sepětí žáků i rodičů se školou.

Naše škola je od počátku realizace v roce 1997 až do dnešní doby u toho a má za sebou více než 100 vydařených kurzů. Ve školním roce 2017/18 proběhly Kurzy GO! pro všech šest tříd prvního ročníku. Třída S1 absolvovala kurz s názvem Hra o trůny na chatě Balnea v Chrasticích, kurz pro E1 se jmenoval Světové hry a proběhl na Brněnce ve Vernířovicích, IT1A s motivem Zažij pobývala na Losince v Rapotíně, IT1B Amazing race na Horizontu v Janoušově, PV1 byla na kurzu s názvem Stopařův průvodce po galaxii na Reo-Neo ve Vernířovicích a TL1 prožila Hry bez hranic na Staré škle v Hynčicích.

Pobyt i program zajišťovala firma Janta, mezi instruktory se vyskytovali studenti či absolventi rekreologie UP Olomouc a rovněž naši současní či bývalí průmyslováci. Program zaměřený na seznámení a stmelení třídního kolektivu včetně třídního učitele se vydařil a vznikl tak dobrý předpoklad toho, že se nastupujícím žákům ve škole bude dařit po všech stránkách. Na třídních schůzkách se rodiče seznámili se závěrečnými zprávami, ve kterých pořádající tým instruktorů kurz vyhodnotil.

Seznamovací kurzy 2016 – 20 let

Myšlenka pořádání seznamovacích kurzů pro nové žáky školy vznikla a poprvé byla uskutečněna na inspirativní Prázdninové škole Lipnice. Že to byl dobrý a životaschopný záměr, to je stvrzeno množstvím škol, institucí a týmů, které kurzy s tímto zaměřením každoročně pořádají až dodnes.

Na šíření seznamovacích kurzů pod názvem Kurzy GO! se významně podepsalo občanské sdružení Hnutí GO! se sídlem na nově vzniklé katedře rekreologie Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci. Pod vedením Radka Hanuše a dalších odborníků rostli instruktoři a aktivisté, kteří těmto kurzům dali kvalitní zážitkové  programy i požadované výstupy – stmelený třídní kolektiv, sepětí žáků i rodičů se školou.

Naše škola je od počátku realizace  v roce 1997 až do dnešní doby u toho a má za sebou desítky vydařených kurzů. Ve školním roce 2016/17 proběhly Kurzy GO! pro všech šest tříd prvního ročníku.

Třída S1 absolvovala kurz s názvem Escape na chatě Balnea v Chrasticích, kurz pro E1 se jmenoval Střídavý proud a proběhl na Brněnce ve Vernířovicích, IT1A s motivem Fort Boyard pobývala na Staré škole v Hynčicích, IT1B zažila Start systému v Dolte Sobotín, PV1 odhalovala DaVinciho tajemství na Reo-Neo ve Vernířovicích a TL1 uplatňovala heslo Všichni za jednoho – jeden za všechny na Horizontu v Janoušově.

Pobyt i program zajišťovala firma Janta, mezi instruktory jsme našli studenty či absolventy rekreologie Univerzity Palackého v Olomouci a rovněž naše vlastní studenty nebo absolventy. Program zaměřený na seznámení a stmelení třídního kolektivu včetně třídního učitele se vydařil. Vznikl tím dobrý předpoklad pro to, aby se nastupujícím žákům ve škole dařilo po všech stránkách.

Na třídních schůzkách se rodiče seznámili se závěrečnými zprávami, ve kterých pořádající tým instruktorů kurz vyhodnotil.

GO! – Seznamovací kurzy 2015

Seznamovací kurzy pod názvem „GO“ probíhaly od 1. do 4. září 2015 na šesti různých místech. Třída S1 absolvovala kurz pod názvem „Real life gamer“ v penzionu Balnea v Chrasticích, TL1 prožila „Surviver“ ve středisku Losinka v Rapotíně, v penzionu Horizont v Janoušově prošla IT1B akcí „Firewall“, PV1 se setkala s „Da Vinciho démony“ na Reo Neu ve Vernířovicích  a IT1A si zažila „Robokalipsu“ v hotelu Svojanov. Výjimkou byl program třídy E1, ze které se stala „Partička“ ve školních prostorách a v okolí Šumperka.

Seznamovací kurzy prvních ročníků 2014

Seznamovací kurzy „GO!“ proběhly letos na šesti různých místech. Třída S1 absolvovala kurz pod názvem „Vzhůru na vrchol“ v penzionu Balnea v Chrasticích, TL1 se shlédla v „Avatarovi“ v rekonstruovaném středisku Švagrov, v penzionu Horizont v Janoušově třída IT1B prověřovala svůj vztah nejen k facebooku v programu „Přišel, viděl, nasdílel“, žáci PV1 zase v táboře Černý potok u Vidnavy prožívali „Tajemství cechu“, E1 na chatě Brněnka fungovala jako „Partička“ a IT1A se při své činnosti inspirovala „Červeným trpaslíkem“ v hotelu Reo Neo ve Vernířovicích.