GO!

GO! – Seznamovací kurzy 2015

e 01

Seznamovací kurzy pod názvem „GO“ probíhaly od 1. do 4. září 2015 na šesti různých místech. Třída S1 absolvovala kurz pod názvem „Real life gamer“ v penzionu Balnea v Chrasticích, TL1 prožila „Surviver“ ve středisku Losinka v Rapotíně, v penzionu Horizont v Janoušově prošla IT1B akcí „Firewall“, PV1 se setkala s „Da Vinciho démony“ na Reo Neu ve Vernířovicích  a IT1A si zažila „Robokalipsu“ v hotelu Svojanov. Výjimkou byl program třídy E1, ze které se stala „Partička“ ve školních prostorách a v okolí Šumperka.

Seznamovací kurzy prvních ročníků 2014

Seznamovací kurzy prvních ročníků 2014

Seznamovací kurzy „GO!“ proběhly letos na šesti různých místech. Třída S1 absolvovala kurz pod názvem „Vzhůru na vrchol“ v penzionu Balnea v Chrasticích, TL1 se shlédla v „Avatarovi“ v rekonstruovaném středisku Švagrov, v penzionu Horizont v Janoušově třída IT1B prověřovala svůj vztah nejen k facebooku v programu „Přišel, viděl, nasdílel“, žáci PV1 zase v táboře Černý potok u Vidnavy prožívali „Tajemství cechu“, E1 na chatě Brněnka fungovala jako „Partička“ a IT1A se při své činnosti inspirovala „Červeným trpaslíkem“ v hotelu Reo Neo ve Vernířovicích.