elektrotechnika

Sportovní den oborů Elektronika a Strojírenství

Sportovní den žáků oboru E a S proběhne 14. 9. 2017 na Tyršově stadionu. Žáci všech čtyř ročníků změří své síly ve třech sportovních disciplínách: ve hře pétanque, ve volejbale a ve fotbale. Doufejme, že nám bude přát počasí, abychom si sportovní klání užili.

Reprezentace školy na vysoké úrovni

V 16. ročníku celostátní soutěže AMiTsys Expert 2017, vyhlašované firmou AMiT s.r.o., zaznamenala úspěch i naše škola. Žáci oboru elektrotechnika Jan Novotný a Daniel Přibyl obsadili 2. – 3. místo se svým projektem Automatizační linka s PLC. Jmenovaným patří poděkování a ocenění za reprezentaci školy v oblasti automatizace a programování řídicích systémů. Soutěže se zúčastnilo sedm prací a odborná komise neměla vůbec jednoduché rozhodování. Na www firmy je uvedeno: „Zcela výjimečná vyrovnanost nejlepších prací vyvolala v hodnotící komisi dlouhou diskusi, na základě které bylo rozhodnuto o trochu netradičním udělení cen.“

Školní kolo soutěže v technickém kreslení

V posledním dubnovém týdnu proběhla na naší škole soutěž v technickém kreslení.  Soutěžilo celkem 141 žáků naší školy z oboru Strojírenství, Elektrotechnika a Technické lyceum. Soutěž vyhrál Šimon Bátěk ze třídy S1, na druhém místě skončil Michal Báča ze třídy S3 a o třetí místo se dělí žáci třídy S1 Martin Látka a Lubomír Friedl.

Všichni nejlepší obdrží ceny z RP SPŠ a od sponzorů. Gratulujeme.

Motivace v oboru (výstupy z Projektu 44)

Jednou z aktivit Projektu 44 a součástí jeho udržitelnosti byla činnost kroužku elektrotechniky pro žáky SŠ.  V tomto školním roce vznikly v rámci práce kroužku velmi zajímavé výrobky, které byly předvedeny žákům nižších ročníků elektro a třídě PV1  na IC 25. 4. 2017. Prezentace měla charakter soutěže, kde autoři výrobků představili výrobek spolužákům, a ti provedli bodování z pohledu laické poroty. Při bodování nešlo jen o odbornost, ale  důležitou roli sehrály marketingové dovednosti autorů. Na první místo tato laická porota umístila výrobek žáka Štěpána Strnada s názvem Barevná hudba. Na druhém místě se umístila práce Antonína Hoška – Rotátor pro kameru a třetí pozice patří Výukovému modulu automatické linky žáků Jana Novotného a Daniela Přibyla.

m02 m03 m04 m05 m06 m07 m08 m09

Robotická fotbalová liga poprvé

Žáci na průmyslové škole v Šumperku poprvé v historii spolu hráli robotický fotbal.

Ve dnech 11. až 19. 4. proběhl turnaj mezi třídami prvních ročníků oborů elektrotechnika, strojírenství a technické lyceum. Ale ne ledajaký. Šlo o fotbal robotů.  V rámci soutěže měli žáci za úkol naprogramovat roboty tak, aby byli schopni společně hrát fotbal s balónem, který vysílal infra-záření.  Turnaj byl odehrán vyřazovacím způsobem. Na prvním místě se umístili žáci oboru elektrotechnika Adam  Štěpán a Daniel Poisl, na druhém místě Šimon Bátěk, Matěj Vrážel a Jiří Žáček oboru strojírenství a na třetím místě Jiří Balcárek a Tomáš Doubrava z technického lycea.

Na vítěze čeká překvapení v podobě zajímavé exkurze.  Tato soutěž vznikla za podpory firem VISCUMA s.r.o. Zábřeh, Dols Šumperk a Janda Design. Firmy nám pomohly s vytvořením nové univerzální robotické dráhy, která mimo jiné umožňuje hrát i zmíněný robotický fotbal.

EXPO SCIENCE AMAVET 24. ročník – Mariáš uspěl

Regionální kolo pro Moravu 24. ročníku soutěže EXPO SCIENTE AMAVET se uskutečnilo 21. března v Brně. Soutěže se zúčastnilo celkem 16 projektů z různých oblastí vědy a techniky. Naši VOŠ a SPŠ reprezentovaly dva, a to projekt Výukového modelu třídící linky s PLC žáků Jana Novotného a Daniela Přibyla ze třídy E4 a projekt Mariáš – teorie grafů Anny Sedláčkové ze třídy TL3.

Robotická fotbalová liga

Od 11.  do 19. dubna bude ve škole probíhat zcela nová akce nazvaná Robotická fotbalová liga mezi obory E, TL a S. Soupeři se utkají v sestavování a programování robotů.  11.4. – E1, 12.4. – TL1, 18.4. – S1 a 19.4. vše vyvrcholí v semifinále.