elektrotechnika

Sportovní den Elektrotechniky a Strojírenství

Sportovní den žáků oboru E a S proběhl 18. 9. 2018 na Tyršově stadionu.
Žáci soutěžili ve třech sportovních disciplínách, ve hře pétanque, v kopané a v odbíjené.

3. ročník regionálního kola soutěže „Robotický den s průmyslovkou“ aneb Náš robot vyhraje!

Každý z nás jistě zažil příjemný pocit, když sledoval, jak stroj plnil jeho příkazy: ať už to byla pouhá kalkulačka, program v počítači či automatický asistent parkování osobního vozu a v duchu obdivoval dovednosti konstruktérů. Je skvělou zprávou, že dívky a chlapci ze základních škol celého Šumperska dokáží oživit, tedy naprogramovat své stoje tak, aby mezi sebou dokonce i soutěžily.

Soutěž Robotů pro žáky ZŠ

Druhým rokem pořádáme pro žáky ZŠ navštěvující kroužek robotiky na naší škole soutěž v sestavování a programování robotů ze stavebnice LEGO.

3. ročník regionálního kola Robotického dne

Již potřetí proběhne na naší škole soutěž pro žáky ZŠ našeho regionu v sestavování a programování robotů ze stavebnice LEGO. Soutěže se zúčastní nejlepší soutěžící ze školních kol.

Krajská konference „Vzdělávací systém v Olomouckém kraji pro trh práce v 21. století“

Ve středu 24. ledna 2018 se žáci naší školy zúčastnili konference pořádané v rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje.  Obsahem konference byly přednášky o postupech pro zvýšení kvality vzdělávání, uplatnitelnosti na trhu práce, digitálním vzdělávání a vlivu průmyslové revoluce na změny v celé společnosti. Jednotlivá vystoupení byla prezentována velmi zajímavě a žáky zaujala, což se projevilo i jejich aktivním zapojení a komunikací s přednášejícími.

Sportovní den oborů Elektronika a Strojírenství

Sportovní den žáků oboru E a S proběhne 14. 9. 2017 na Tyršově stadionu. Žáci všech čtyř ročníků změří své síly ve třech sportovních disciplínách: ve hře pétanque, ve volejbale a ve fotbale. Doufejme, že nám bude přát počasí, abychom si sportovní klání užili.

Reprezentace školy na vysoké úrovni

V 16. ročníku celostátní soutěže AMiTsys Expert 2017, vyhlašované firmou AMiT s.r.o., zaznamenala úspěch i naše škola. Žáci oboru elektrotechnika Jan Novotný a Daniel Přibyl obsadili 2. – 3. místo se svým projektem Automatizační linka s PLC. Jmenovaným patří poděkování a ocenění za reprezentaci školy v oblasti automatizace a programování řídicích systémů. Soutěže se zúčastnilo sedm prací a odborná komise neměla vůbec jednoduché rozhodování. Na www firmy je uvedeno: „Zcela výjimečná vyrovnanost nejlepších prací vyvolala v hodnotící komisi dlouhou diskusi, na základě které bylo rozhodnuto o trochu netradičním udělení cen.“