domov mládeže

Vycházka na Bludoveček

DM připravuje s ubytovanými žáky vycházku na Bludoveček. V případě špatného počasí se termín posouvá o týden.

Gastrosoutěž na DM

Tradiční soutěž ve vaření, které se zúčastní dvoučlenné týmy. Letošní téma jsou „těstoviny“.

Rozloučení s maturanty a absolventy

Jako každý rok se rozloučíme se žáky, kteří ukončí svůj pobyt v domově mládeže a svojí aktivitou se přičinili o pestrý život v domově mládeže.

Vánoční show pro studenty ubytované v domově mládeže

Večer začíná slavnostní večeří, následuje zpívání koled a vánočních písní. Diskotéka během večera je prokládána soutěžemi a na závěr máme připravenu bohatou tombolu.

Soutěž SUDOKU

Tradiční soutěž v Sudoku proběhne tentokrát 22. listopadu v horní jídelně DM.

Výstup na Háj

Turistický výšlap na rozhlednu poskytne skvělé protažení těla zájemcům z řad ubytovaných v domově mládeže. Vcházíme od Domova mládeže ve 14.30. Zveme všechny turisty.

Rozloučení s maturanty

Na 18. dubna je přichystáno tradiční rozloučení se žáky, kteří budou končit ubytování v domově mládeže, protože je čeká maturita, závěrečné zkoušky nebo absolutorium. Ti se během studia aktivně podíleli na akcích pořádaných v domově mládeže.