Stužkovací ples VOŠ a SPŠ

V pátek 30. listopadu 2018 proběhlo v šumperském kulturním domě „pasování“ studentů 4. ročníků do role maturantů. Této slavnostní kulturní akce se v hojném počtu zúčastnili nejen členové učitelského sboru, ale také hlavně rodiče studentů a další příbuzní, nechyběli také přátelé a známí. Všichni společně sledovali předávání stužek a šerp.

Třídy S4, PV4, TL4, IT4A, IT4B a E4 se nejdříve všem přítomným představily svými prezentacemi. Potom všichni žáci z rukou svých třídních učitelů a ředitele školy Ing. Petra Vepřka převzali stužky a byli dekorováni šerpami.
První čtyři výše jmenované třídy poté za velkého zájmu publika předvedly svá taneční vystoupení. Vše sledovala porota, která rozhodla, že nejlepší show měla třída TL4, 2. místo obsadila třída PV4 a o 3. a 4. místo se podělily třídy S4 a IT4B.
O zpestření plesového programu se postarala taneční skupina TORNÁDO.
Tématem letošní výzdoby tanečního sálu byl ZAČÁTEK VELKÉHO TŘESKU. Tohoto náročného úkolu se ujali výtvarníci MgA. Pavla Jarmarová, Lorant Spalek, studentská společnost JUST FOR YOU, třída PV3 a další studenti výtvarného oboru.
O tombolu se letos postarala studentská společnost ELITT, jejímiž členy jsou žáci oborů E, IT a TL, pod vedením Ing. Petry Tomáškové a Ing. Marie Johnové.
Velké množství zájemců využilo také fotokoutek, odkud si odnesou vzpomínky zásluhou Ing. Marie Šebestové.
Během celého plesu k tanci hrála hudební skupina NOA.
V roli moderátorů se představili Mgr. Lenka Petříková a Mgr. Pavel Mareš.

Na závěr patří velké poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a průběhu této kulturní akce.

Ing. Marie Johnová