Slavnostní zahájení školního roku

Čtvrtého září jsme se opět sešli v novém školním roce. Z  prázdnin nám zůstaly jen vzpomínky a trochu smutku, že skončily. Naštěstí ten byl ale vyvážen radostí ze setkání s přáteli. V šumperském Domě kultury akci zahájil ředitel Ing. Petr Vepřek, který přivítal nové i stávající studenty, zhodnotil výsledky školy a vyzdvihnul zájem o technické obory. Současně upozornil na 120. narozeniny, které škola oslaví v letošním roce. Připomněl také historii školy, vývoj oborů a zájem o absolventy v dnešní době. Dále se slova ujali hosté, starosta města Šumperka Mgr. Zdeněk Brož a předseda školské rady Ing. Petr Kryl.

Pedagogický sbor bude letos posílen o tři nové vyučující. Žákům tedy byli představeni učitelé Mgr. Alena Daňková – vyučující cizích jazyků, BcA. Olga Hlavinková- vyučující výtvarných předmětů a Ing. Vojtěch Dorňák –  vyučující informačních technologií. Všem tímto děkujeme za podporu v dalším roce a budeme se snažit, aby byl neméně příjemný jako rok minulý.