Slavnostní předávání maturitního vysvědčení

V termínech 30. 5. a 6. 6. 2019 se v důstojných prostorách klášterního kostela Zvěstování Panny Marie v Šumperku a ve spolupráci se šumperskou radnicí škola rozloučila s letošními absolventy všech šesti oborů vzdělání střední průmyslové školy.

Téměř 130 úspěšným maturantům předal spolu s jednotlivými třídními učiteli maturitní vysvědčení ředitel školy Ing. Petr Vepřek, za město Šumperk vystoupila vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů a tisková mluvčí Mgr. Olga Hajduková.

Na závěr čtyřletého působení na škole nelze než popřát všem absolventům hodně úspěchů v dalším profesním i osobním životě.