Skauti jsou i na průmce

Zakladatel skautingu lord Robert Baden-Powell více než před sto lety vybral sv. Jiří za ochránce a ideový symbol celého hnutí. Podle legendy totiž sv. Jiří zabil draka zloby a barbarství, je tedy symbolem vítězného boje dobra se zlem. Lord věděl, že daleko více než pouhé slovo působí na mladou duši příkladný čin. 24. dubna je po celém světě slaven svátek tohoto světce, a tak i naši žáci – členové skautských oddílů strávili dnešní školní den ve skautských krojích a možná si i díky tomu připomněli, jak je důležité mít ideály a bojovat za ně.