Seznamovací kurzy Go! 2018

Seznamovací kurzy pod názvem GO! probíhaly od 3. do 7. září 2018 na sedmi různých místech v okolí Šumperka. Tyto kurzy pro studenty prvních ročníků VOŠ a SPŠ Šumperk mají dlouholetou tradici. Studentům pomáhají s přizpůsobením se novému prostředí a s bezproblémovým vstupem do běžného školního života. Umožňují celé třídě a jejímu třídnímu učiteli, aby si mezi sebou vytvořili silné sociální vazby ještě před samým začátkem čtyřletého studia.