Reprezentace školy na vysoké úrovni

V 16. ročníku celostátní soutěže AMiTsys Expert 2017, vyhlašované firmou AMiT s.r.o., zaznamenala úspěch i naše škola. Žáci oboru elektrotechnika Jan Novotný a Daniel Přibyl obsadili 2. – 3. místo se svým projektem Automatizační linka s PLC. Jmenovaným patří poděkování a ocenění za reprezentaci školy v oblasti automatizace a programování řídicích systémů. Soutěže se zúčastnilo sedm prací a odborná komise neměla vůbec jednoduché rozhodování. Na www firmy je uvedeno: „Zcela výjimečná vyrovnanost nejlepších prací vyvolala v hodnotící komisi dlouhou diskusi, na základě které bylo rozhodnuto o trochu netradičním udělení cen.“

amit