Regionální centra inovací

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola v Šumperku a významní sociální partneři působící v našem regionu v oblasti elektrotechniky, strojírenství a informačních technologií se rozhodli podpořit kvalitu vzdělávání a uplatnění absolventů těchto oboru v šumperském regionu.

Již druhým rokem tak vyvíjí činnost:

  • Regionální centrum elektrotechniky při VOŠ a SPŠ Šumperk
  • Regionální centrum informačních technologií při VOŠ a SPŠ Šumperk
  • Regionální centrum strojírenství  při VOŠ a SPŠ Šumperk

 Základním cílem jednotlivých regionálních center je:

  1. Prohloubit spolupráci školy, firem a institucí na inovaci výuky.
  2. Podílet se na tvorbě školních vzdělávacích programů s cílem maximální uplatnitelnosti absolventů.
  3. Podílet se na tvorbě a realizaci programů dalšího a celoživotního vzdělávání s možností využití školy a školicích středisek firem.
  4. Rozvíjet možnosti odborných praxí, stáží a dlouhodobých prací žáků školy ve firmách s důrazem na podporu individuálního rozvoje talentovaných žáků. Získat podporu /finanční prostředky/ na realizaci těchto cílů.
  5. Podpořit odborný růst pedagogů školy formou účasti na odborných školeních a formou stáží ve firmách.
  6. Podpořit popularizaci oborů elektrotechnika, strojírenství a informační technologie v šumperském regionu.

Ve škoním roce 2013/2014 vyznikly v rámci regionáních center tyto zajímavé projekty:

Regionální centrum elektrotechniky
Regionální centrum informačních technologií
Regionální centrum strojírenství
Regionální centrum inovací