Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení ke studiu na VOŠ

Přijímací zkoušky se nekonají, studenti jsou přijímáni na základě průměru známek na úředně ověřeném maturitním vysvědčení. Přihláška musí být opatřena potvrzením střední školy o studiu a lékaře. Ověřené maturitní vysvědčení není součástí přihlášky, je ale nutné přinést ověřené vysvědčení k přijímacímu řízení. Za podanou přihlášku se neplatí žádný poplatek.
Dnem zápisu, kterým bude nejpozději  den 26.9.2018, se uchazeči stávají studenty školy a získávají tak status studenta i na celý měsíc září. Nemusí se tedy během září registrovat na ÚP ani si platit zdravotní pojištění.

Informace: Ing. Ilona Opatovská, e-mail: opatovska@vsps-su.cz

Formulář přihlášky a kritéria přijímacího řízení