Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na VOŠ

Přijímací zkoušky se nekonají, studenti jsou přijímáni na základě průměru známek na úředně ověřeném maturitním vysvědčení. Přihláška musí být opatřena potvrzením střední školy a lékaře. Ověřené maturitní vysvědčení stačí doložit až 28. 8. 2018 u přijímacího řízení. Za podanou přihlášku se neplatí žádný poplatek.

V  září bude vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení.

Informace: Ing. Ilona Opatovská, e-mail: opatovska@vsps-su.cz

Formulář přihlášky a kritéria přijímacího řízení