Průmka CUP

Ve čtvrtek 27. června 2019 uspořádala končící studentská společnost Elitt fotbalový turnaj  Průmka CUP pro žáky 3.ročníků VOŠ a SPŠ Šumperk na fotbalovém hřišti 5. ZŠ Šumperk.

 Soutěžila 4 mužstva, a to IT3A, S3, E3 a TL3. Vítězem se stal tým IT3A, který obdržel pohár  a ostatní odcházeli se sladkou odměnou. Pochvalu si také zaslouží pořadatelé za zdařilou akci.

Vítězům blahopřejeme.