Přípravný výtvarný kurz na talentové zkoušky

Kurz bude probíhat v 5-ti lekcích po 3 hodinách každé úterý od 14. 11.  do 12. 12.2017 vždy
od 15,30 hod. do 18,30 hod. v ateliérech školy na nám. J.Zajíce 2, Šumperk (bývalá kasárna).
Cena účastnického poplatku činí 1300 Kč.
Kurz bude pořádán pouze tehdy, jestliže počet účastníků bude alespoň 10 osob. Maximální počet je
18 zájemců. V případě zájmu musí být kurz zaplacen do 2.11.2017. Pokud bude zájemců méně než deset, kurz se nekoná, a zaplacené kurzovné bude bezodkladně vráceno zpět. Informace o konání či nekonání kurzu včetně potřeb, které si účastníci přinesou s sebou, bude včas vyvěšena na našich www stránkách.
Informace: Ing. Ilona Opatovská, e.mail: opatovska@vsps-su.cz

Pro přihlášení do kurzu je nejdříve nutné se zaevidovat v Elektronické přihlášce, v ní kromě jména a adresy uvést i číslo účtu, ze kterého bude placen poplatek (z důvodu identifikace platby). Poté zaplatit na číslo účtu školy částku 1300 Kč.

Elektronická přihláška zde

Číslo účtu školy: 3956155/0300, variabilní symbol 6015.