PŘÍPRAVNÝ KURZ K CENTRÁLNĚ ZADÁVANÝM TESTŮM Z ČEŠTINY A MATEMATIKY

Přípravné kurzy pořádá škola z předmětů matematika a český jazyk a literatura. Kurz z českého jazyka i kurz z matematiky se skládá ze dvou navazujících částí – a  koná se ve dvou rozdílných termínech.
Obsahem obou kurzů bude seznámení se strategií řešení typových úloh testů.
Přípravné kurzy pro zájemce o studium na VOŠ a SPŠ Šumperk proběhnou v budově školy (Gen. Krátkého 1, Šumperk).
Kurz češtiny proběhne v pondělí 19. 3. a  26. 3. 2017; kurz matematiky ve středu 21. 3. a 4. 4. 2017 (kurzy se konají vždy v době od 14:30 do 16:00 hodin). Zájemci se mohou zaregistrovat v elektronické přihlášce buď k oběma kurzům, nebo pouze ke kurzům z matematiky  nebo jen ke kurzům z ČJL.
Kurzy jsou bezplatné, jsou určeny pouze pro žáky, kteří podali na naši školu přihlášku.

Registrace do přípravných kurzů zde.

Veškeré informace podá Ing. Ilona Opatovská, telefon 583 326 219, e-mail: opatovska@vsps-su.cz.