Přijímací řízení SPŠ – ostatní obory

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

obory vzdělání: Strojírenství, Informační technologie, Elektrotechnika, Technické lyceum

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do dvou pracovních dnů od zpřístupnění výsledků didaktických testů z prvního a druhého termínu jednotné přijímací zkoušky Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání tj. nejdříve 27. 4. 2018.

Kriteria přijímacího řízení:
1) Kritéria pro přijetí ke vzdělávání na SŠ
     – obor vzdělání: strojírenství, elektrotechnika, informační technologie

2) Kritéria pro přijetí ke vzdělávání na SŠ
     – obor vzdělání: technické lyceum

3) Poučení – 1. kolo přijímacího řízení 2018/2019

4) Přihláška ke vzdělání – studiu ve střední škole – formulář k vyplnění

5) Pokyny k vyplňování přihlášek ke vzdělání – studiu ve střední škole

6) Fiktivní vzor (vyplněn) přihlášky ke vzdělání – studiu ve střední škole