Přijímací řízení SPŠ – ostatní obory

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

obory vzdělání: Strojírenství, Informační technologie, Elektrotechnika, Technické lyceum

Kriteria přijímacího řízení:
1) Kritéria pro přijetí ke vzdělávání na SŠ
     – obor vzdělání: strojírenství, elektrotechnika, informační technologie

2) Kritéria pro přijetí ke vzdělávání na SŠ 
     – obor vzdělání: technické lyceum

3) Poučení – 1. kolo přijímacího řízení 2019/2020

4) Přihláška ke vzdělání – studiu ve střední škole – formulář k vyplnění

5) Pokyny k vyplňování přihlášek ke vzdělání – studiu ve střední škole