Pomáháme!! Školní parlament uspořádal sbírku pro organizaci Člověk v tísni.

d01

V šatnách naší školy se podařilo vybrat přesně 2500,- Kč. Peníze jsme darovali na „Skutečný dárek“. Tento program je zaměřen na praktickou pomoc v chudých zemích celého světa. Lidem jsou zde poskytovány věci, které jim pomohou bojovat s jejich chudobou vlastními silami. Musí být tedy i oni sami aktivní! Věříme, že tak přispějeme k prolomení začarovaného kruhu chudoby, a že se tamní lidé vymaní ze závislosti na pomoci zvenčí.

Studenti z vybraných peněz přispěli na:

včelí úl (včely opylují místní úrodu, med je zdravý, a výrobce za něj může obdržet i peníze)

pomůcky pro třídu

vzdělání pro jednoho učitele

tabuli do třídy (pouze vzdělaný člověk je schopen pomoci sobě i svému okolí, je schopen se lépe rozhodovat. Vzdělání je     budoucnost chudých národů. Se vzdělanými lidmi se lépe dorozumíme.)

sazenice stromů (strom zpevní půdu, dá stín a časem zadrží vláhu. Nakonec přinese ovoce svému majiteli a ten se tak stane méně závislým)

hejno slepic (poskytne majiteli radost z práce, vajíčka, kuřata i maso)

d01 d02 d03 d04