Photo competition 2018/2019

I v letošním školním roce 2018/2019 vyhlásili vyučující anglického jazyka další ročník již léty ověřené soutěže, ve které musí být soutěžící žáci nejen kreativní, ale zároveň musí prokázat velmi dobrou znalost anglického jazyka. Téma Street Photography je přímo kategorií, která se objevuje v renomovaných fotografických soutěžích.

Jedná se o dokumentární styl, který zachycuje okolní svět a lidi v nenaaranžovaných situacích na veřejných místech. Ačkoliv zadání nezní až tak složité, ve skutečnosti je to o dost těžší, protože někdy je zapotřebí i troška odvahy zachytit okamžik na veřejném prostranství.  Poté, co soutěžící pořídili vhodnou fotografii, tak následovala další fáze, a to doplnit fotografii krátkým textem o rozsahu 100-120 slov, který by ji výstižně okomentoval.

Od října 2018 do konce ledna 2019 soutěžící zasílali svoje příspěvky. K 15. únoru 2019 proběhlo závěrečné hodnocení jednotlivých prací. Soutěže se zúčastnilo 94 žáků 1.- 4. ročníků VOŠ a SPŠ Šumperk, takže odborná porota měla nelehký úkol vybrat ty skutečně nejlepší, kteří zvládli jak fotografii, tak i text na „jedničku“.

 V kategorii 1. -2. ročníků se umístili na prvních třech místech tito žáci: 1. místo Lukáš Cekr z TL2, 2. místo Jiří Volf z IT1B, 3. místo Jakub Dajčar z S1. V kategorii starších žáků (3. – 4. roč.)  1. místo obsadil Štěpán Bubík z TL4, na 2. místě se umístil Alex Menclů z PV3 a 3. místo získal Richard Motl z TL3. Všichni úspěšní autoři si zasloužili sladkou odměnu, neboť jejich práce byly vesměs originální a kreativní.