Ostrůvek 2019

Školní rok 2018/2019 je již 14. rokem spolupráce naší školy s Dětským centrem Ostrůvek. Znamená to pravidelné i mimořádné akce, v rámci kterých děti z Ostrůvku chodí k nám do školy a my navštěvujeme je. Hrajeme si s nimi a připravujeme pro ně kulturní a sportovní akce – někdy i s účastní veřejnosti.

 Pravidelně pro ně pořádáme výlet, pomáháme organizovat Den s pěstouny. Uspořádali jsme několik benefičních akcí, focení, kreslení, modelování.. Za tuto pomoc nás letos již potřetí nominoval Ostrůvek na Cenu Ď, která je určená mecenášům a dobrodincům.

Naše škola tuto cenu již obdržela, a to v roce 2011. Ve školním roce 2018/2019 jsme sice cenu nezískali, ale byli jsme přítomní na slavnostní ceremonii v Národním divadle v Praze.

VOŠ a SPŠ Šumperk zastupovala Ing. Marie Johnová a 4 žáci školy, kteří patří ve spolupráci s Ostrůvkem k nejaktivnějším.

 Velký dík za obětavost a dobročinost ale patří všem učitelům, žákům a studentům naší školy, kterým se už mnohokrát podařilo rozzářit úsměv na dětských tvářích.

Děkujeme!

Ing. Marie Johnová