ORGANIZACE zahájení školního roku 2019/2020

Pondělí 2. září 2019

8,00 hod. 

Zahájení školního roku žáků SPŠ ve třídách s třídními učiteli. Přidělení učeben a šaten třídám v přehledu tříd, který bude vyvěšen u vrátnice.
Zařazení žáků 1. ročníků do tříd dle oborů vzdělání bude vyvěšeno u vrátnice

9,00 hod. 
Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 ve velkém sále Domu kultury za účasti všech učitelů a žáků SPŠ.

10,00 – 11,40 hod.
Žáci 1. –  4. ročníků SPŠ se shromáždí se svými třídními učiteli ve svých kmenových učebnách. TU provedou školení žáků ze školního řádu, BOZP a další administrativní práce. Žáci ukončí tyto činnosti ve 11.40 hod.   

13,00 hod.
Slavnostní zahájení se studenty VOŠ v učebně 311.