Úřední deska

Ve školním roce 2017/2018 se absolutorium koná v budově školy ve dnech 18. 6. – 22. 6. 2018.