Úřední deska

Řádný termín absolutoria studentů 3. ročníku VOŠ je stanoven na 19. 6. – 23. 6. 2017.