Úřední deska

Opravný termín absolutoria na vyšší odborné škole za školním rok 2018/2019  se koná dne 17. 9. 2019 v 8,00 hod.