Projekty

Modernizace odborného vzdělávání (MOV)

Projekt MOV rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání a podporuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

IKAP

Na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole je vytvořeno centrum kolegiální podpory /CKP/. Součástí CKP jsou dva krajské metodické kabinety /KMK/:

  • KMK ICT
  • KMK digitální gramotnosti

Erasmus+

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk získala prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce Praha grant pro projekt v rámci programu ERASMUS+ ve výši 13 681 EUR v klíčové aktivitě KA1: Vzdělávací mobilita jednotlivců.
Kód: 2016-1-CZ01-KA101-023362

Zlepšujeme jazykové dovednosti na VOŠ SPŠ Šumperk

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.1592

Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 je Partnerem projektu Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně CZ.1.07/1.3.00/51.0009.

Regionální centra inovací

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola v Šumperku a významní sociální partneři působící v našem regionu v oblasti elektrotechniky, strojírenství a informačních technologií se rozhodli podpořit kvalitu vzdělávání a uplatnění absolventů těchto oboru v šumperském regionu.

UNIV 3

UNIV 3 – podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

Projekt OPVK – podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji

REG. Č. : CZ.1.07/1.1.00/44.0009

Posilování spolupráce s aktéry trhu práce

Cílem projektu je prohloubení spolupráce mezi SOŠ Olomouckého kraje na jedné straně a regionálními podnikatelskými subjekty na straně druhé.

Inovace výuky na VOŠ a SPŠ Šumperk

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Kurikulum S

Projekt Kurikulum S je národním projektem, který realizuje MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání jako partnerem a s finanční podporou ESF a státního rozpočtu ČR. Cílem projektu je pomoc školám při zavádění školních vzdělávacích programů, sledovat podmínky a problémy při tvorbě a realizaci ŠVP a podporovat výměnu pedagogických zkušeností odborných škol a jejich spolupráci se sociálními partnery.

Standardizace ICT výuky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/02.0039

UNIV 2 KRAJE

Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Cílem projektu je proměna středních odborných škol v centra celoživotního učení.

Digitální škola

ICT ve výuce technických předmětů

CUOK

Místní centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje při VOŠ a SPŠ Šumperk

IQ INDUSTRY

Inovace – kvalifikace profesní přípravy