Přijímací řízení VOŠ

Formulář přihlášky

  • Přihláška ke studiu na vyšší odborné škole – MS Word, PDF

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok

Termín odevzdání přihlášek

  • do 31. 5. 2019

Termín přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení