Přijímací řízení VOŠ

Formulář přihlášky

Multimediální internetové služby (PDF, MS WORD)

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

I. kolo přijímacího řízení

Kritéria pro přijetí ke vzdělávání na VOŠ – I. kolo – obor vzdělávání 26-47-N18 Multimediální internetové služby

II. kolo přijímacího řízení

Kritéria pro přijetí ke vzdělávání na VOŠ – II. kolo – obor vzdělávání 26-47-N18 Multimediální internetové služby

III. kolo přijímacího řízení

 

Výsledky přijímacího řízení

I. kolo

Výsledková listina přijímacích zkoušek