Přijímací řízení VOŠ

Formulář přihlášky

  • Přihláška ke studiu na vyšší odborné škole – MS Word, PDF

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Termín odevzdání přihlášek

  • I. kolo: 31.5.2018
  • II. kolo: 20.8.2018
  • III. kolo: 17. 9. 2018

Termín přijímacího řízení

  • I. kolo: 25.6.2018
  • II. kolo: 28.8.2018
  • III. kolo: 25. 9. 2018

Výsledky přijímacího řízení

I. kolo
II. kolo

III. kolo