Přijímací řízení VOŠ

Formulář přihlášky

Multimediální internetové služby (PDF, MS WORD)

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

 

I. kolo přijímacího řízení

Kritéria pro přijetí ke vzdělávání na VOŠ – I. kolo – obor vzdělávání 26-47-N18 Multimediální internetové služby

 

 

II. kolo přijímacího řízení

 

 

 

III. kolo přijímacího řízení