Přijímací řízení SPŠ

Struktura oborů a počty tříd SPŠ

Ostatní oboryObory s talentovou zkouškou

Přijímací řízení SPŠ – ostatní obory

Vyhlášení I. kola přijímacího řízení

Obory vzdělávání:

18-20-M/01  Informační technologie, 23-41-M/01 Strojírenství,  26-41-M/01  Elektrotechnika, 78-42-M/01  Technické lyceum.

Přijímací řízení SPŠ – obory s talentovou zkouškou

Vyhlášení I. kola přijímacího řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou

Kriteria přijímacího řízení — Talentová zkouška – I. kolo — obor vzdělání 82-41-M/05  Grafický design — Talentová zkouška – I. kolo – obor vzdělání 82-41-M/04  Průmyslový design

 

1) Kritéria přijímacího řízení

2) Talentová zkouška – grafický design

3) Talentová zkouška – průmyslový design

4) Poučení

5) Formulář přihlášky

6) Pokyny pro vyplňování přihlášky

7) Výsledek hodnocení talentové zkoušky

8) Výsledek hodnocení přijímacího řízení – výsledkové listiny

9) Seznam přijatých uchazečů (dle reg. čísla)

10) Seznam nepřijatých uchazečů (dle reg. čísla)