Přijímací řízení SPŠ

Struktura oborů a počty tříd SPŠ

Ostatní oboryObory s talentovou zkouškou

Přijímací řízení SPŠ – ostatní obory

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

obory vzdělání: Strojírenství, Informační technologie, Elektrotechnika, Technické lyceum

Kriteria přijímacího řízení:
1) Kritéria pro přijetí ke vzdělávání na SŠ
     – obor vzdělání: strojírenství, elektrotechnika, informační technologie

2) Kritéria pro přijetí ke vzdělávání na SŠ
     – obor vzdělání: technické lyceum

3) Poučení – 1. kolo přijímacího řízení 2018/2019

4) Přihláška ke vzdělání – studiu ve střední škole – formulář k vyplnění

5) Pokyny k vyplňování přihlášek ke vzdělání – studiu ve střední škole

6) Fiktivní vzor (vyplněn) přihlášky ke vzdělání – studiu ve střední škole

Přijímací řízení SPŠ – obory s talentovou zkouškou

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

obory vzdělání: 82-41-M/04 Průmyslový design, 82-41-M/05 Grafický design
 
Kriteria přijímacího řízení:

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

obor vzdělání: 82-41-M/04 Průmyslový design

Uzávěrka odevzdání přihlášek: 26.2.2018
Talentová zkouška 13.3.2018
 
 
Výsledky – 2. kolo přijímacího řízení – průmyslový design