Přijímací řízení SPŠ

Struktura oborů a počty tříd SPŠ

Ostatní oboryObory s talentovou zkouškou

Přijímací řízení SPŠ – ostatní obory

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

obory vzdělání: Strojírenství, Informační technologie, Elektrotechnika, Technické lyceum

Sdělení uchazečům:
Rada OK odsouhlasila navýšení počtu přijímaných uchazečů na obory vzdělání:

  • 26-41-M/01 Elektrotechnika: 45
  • 23-41-M/01 Strojírenství: 45

Kriteria přijímacího řízení:
1) Kritéria pro přijetí ke vzdělávání na SŠ
     – obor vzdělání: strojírenství, elektrotechnika, informační technologie

2) Kritéria pro přijetí ke vzdělávání na SŠ
     – obor vzdělání: technické lyceum

3) Poučení – 1. kolo přijímacího řízení 2018/2019

4) Přihláška ke vzdělání – studiu ve střední škole – formulář k vyplnění

5) Pokyny k vyplňování přihlášek ke vzdělání – studiu ve střední škole

6) Fiktivní vzor (vyplněn) přihlášky ke vzdělání – studiu ve střední škole


Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2018/2019 – 1. termín

Obory vzdělání:

78-42-M /01   Technické lyceum

26-41-M /01    Elektrotechnika

23-41-M /01    Strojírenství

18-20-M /01    Informační technologi

Přijímací řízení SPŠ – obory s talentovou zkouškou