Objektově orientované programování v Javě – soutěžní seminář

Naši studenti se v hodinách Semináře programování a algoritmizace zúčastnili Olomouckého informatického korespondenčního semináře Univerzity Palackého v Olomouci na téma Objektově orientované programování v Javě. Soutěž probíhala v období od 18. září do 17. prosince 2017 a měla 4 kola. Každé z nich znamenalo zveřejnění studijních textů, příkladů a zadaných úloh, odeslání vyřešených úloh studenty, zveřejnění řešení a hodnocení. Nejen, že pro sebe účastníci získali neocenitelné nové vědomosti a dovednosti, ale odevzdali svá řešení na velmi dobré úrovni.

Umístili se takto:

  1. místo Lukáš Linhart IT4A 81 bodů ze 100
  2. místo Jiří Beran IT4A 80 bodů ze 100
  3. Místo Ivana Jelínková IT4A 78 bodů ze 100
  4. místo Tereza Šimková IT4A 76 bodů ze 100
  5. místo Radka Kolembusová IT4A 62 bodů ze 100

Semináře se celkem zúčastnilo 39 účastníků, tito naši tedy byli v 1. polovině.

RNDr. Jana Linhardová