Informační technologie – Multimediální internetové služby

Učební plán /1. - 2. ročník/
Učební plán /3. ročník/

Od školního roku 2014/2015  probíhá na vyšší odborné škole výuka podle zcela nového akreditovaného vzdělávacího programu, který poskytuje absolventům vyšší odborné vzdělání sice technického charakteru, ale se specializací na grafiku, jejího využití v reklamě, tiskovinách, nových médiích a internetu a jejího významu na poli marketingu a služeb.

Vzdělávací program Multimediální internetové služby reflektuje současné moderní trendy, které v aplikacích informačních technologií zaznamenávají výrazný vzestup, a kopíruje současnou narůstající poptávku na trhu práce v tomto odvětví.

Výuka běží na moderním hardwarovém a softwarovém vybavení školy, získaném z projektů a vlastních investic. Vzdělávací program byl rovněž konzultován se sociálními partnery z oblasti výrobní sféry a nevýrobních institucí, kteří dlouhodobě spolupracují s vyšší odbornou školou. Cílem vzdělávacího programu je, aby absolventi byli v maximální míře připraveni na požadavky firem.

V prvním a druhém ročníku si studenti povinně volí z nabídky 2 předmětů s ohledem na jejich dovednosti ze střední školy v oblasti základů multimédií a internetu a oblasti výtvarné přípravy. Praktická příprava se uskutečňuje formou praktického vyučování ve škole v hodinách určených pro praktická cvičení. Konkrétní požadavky zaměstnavatelské praxe vzdělávací program realizuje v rámci předmětu odborná praxe, jejíž součástí je i čtyřtýdenní závěrečná souvislá odborná praxe. Absolvent po příslušné praxi dokáže samostatně a iniciativně plnit komplexnější úlohy spojené s grafikou, audiovizuální tvorbou a jejich využitím na internetu a v oblasti internetového marketingu a propagace. Přínosem je pak zavedený kreditní systém, který studentům v případě dosažení stanoveného počtu kreditů umožňuje pokračovat ve studiu i v případě neudělení zkoušky či zápočtu, a tuto neudělenou zkoušku či zápočet získat v dalším studijním období.

Studovat je možno v denním studiu, které trvá 3 roky. Studium je zakončeno absolutoriem, jehož součástí je zkouška z odborných předmětů, anglického jazyka a obhajoba absolventské práce.

Pro školní rok 2016/2017 se přijímací řízení již konala.

Termíny dalších kol přijímacího řízení budou včas zveřejněny na webu školy.
Kritériem přijetí je průměrný výsledek maturitní zkoušky (povinné předměty).
Školné je ve výši 3000,- Kč ročně.
Škola nabízí ubytování ve vlastním domově mládeže s připojením na internet a s celodenní stravou.