Viktor

Od roku 1994 se na sklonku školního roku koná tradiční akce „Viktor“ . V hlavním sále Domu kultury v Šumperku před zraky studentů a učitelů VOŠ a SPŠ jsou udělována ocenění, která mapují dovednosti a úspěchy nad rámec známek uvedených na vysvědčení. Odměněni bývají úspěšní účastníci mnoha soutěží v angličtině, vyhlášeny a odměněny jsou také nejlepší třídy v celoroční sportovní soutěži i v soutěži tříd.

Viktor 2017/2018
Viktor 2016/2017
Viktor 2015/2016
Viktor 2014/2015
Viktor 2013/2014