Úspěchy žáků

Žák je tvor soutěživý…

Každý je schopen vyniknout v něčem, málokdo ve všem. Je důležité to nejen poznat, ale i uplatnit. Škola účast žáků v různých soutěžích podporuje, mnohé z nich organizuje a Rada přátel SPŠ je pomáhá financovat, Výčet úspěchů, který se jednou ročně hodnotí na akci Viktor – anketa nejlepších, je dlouhý, a to je dobře.