Grafický design 82-41-M/05

Všeobecné údaje

Učební plán

Charakteristika oboru vzdělání

Absolvent oboru vzdělání je připraven pro výkon odborných činností v široké oblasti propagační tvorby a užité grafiky. Specifická odborná příprava pro výkon činností v oblasti spočívá v osvojení širokých vědomostí a dovednosti z okruhu uměleckých grafických technik a moderních tiskových technik.
Vzdělávání v oblasti výtvarně-technických disciplín je obsaženo v předmětech výtvarná příprava, písmo, figurální kreslení, technické kreslení, počítačová grafika, navrhování, praktická cvičení, realizační tvorba a dějiny výtvarné kultury.

 

Odborné uplatnění

Absolventi nacházejí uplatnění v  jednotlivých oblastech propagačního výtvarnictví a užité grafiky. Mohou se uplatnit jako designéři v  grafických studiích, výtvarní redaktoři v  redakcích časopisů a nakladatelstvích, designéři ve firmách zabývajících se návrhy a realizacemi výstavních expozic apod. Dále se také mohou uplatnit i v  příslušné oblasti samostatné výtvarné činnosti. Absolventi, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách s  příbuznými obory studia a o vyšší odborné studium.

Výuka oboru na škole

Pro realizaci odborných dovedností se zde používá ve velké míře metoda projektového vyučování, kde studenti pracují samostatně na jednotlivých studentských projektech.

Jaký je rozdíl mezi Grafickým designem a Průmyslovým designem?