SPŠ

Elektrotechnika 26-41-M/01
Informační technologie 18-20-M/01
Grafický design 82-41-M/05
Průmyslový design 82-41-M/04
Strojírenství 23–41–M/01
Technické lyceum 78-42-M/01

 

Uplatnění absolventů – kariérové listy