Regionální centra inovací

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola v Šumperku a významní sociální partneři působící v našem regionu v oblasti elektrotechniky, strojírenství a informačních technologií se rozhodli podpořit kvalitu vzdělávání a uplatnění absolventů těchto oboru v šumperském regionu.

Již druhým rokem tak vyvíjí činnost:

  • Regionální centrum elektrotechniky při VOŠ a SPŠ Šumperk
  • Regionální centrum informačních technologií při VOŠ a SPŠ Šumperk
  • Regionální centrum strojírenství  při VOŠ a SPŠ Šumperk

 Základním cílem jednotlivých regionálních center je:

  1. Prohloubit spolupráci školy, firem a institucí na inovaci výuky.
  2. Podílet se na tvorbě školních vzdělávacích programů s cílem maximální uplatnitelnosti absolventů.
  3. Podílet se na tvorbě a realizaci programů dalšího a celoživotního vzdělávání s možností využití školy a školicích středisek firem.
  4. Rozvíjet možnosti odborných praxí, stáží a dlouhodobých prací žáků školy ve firmách s důrazem na podporu individuálního rozvoje talentovaných žáků. Získat podporu /finanční prostředky/ na realizaci těchto cílů.
  5. Podpořit odborný růst pedagogů školy formou účasti na odborných školeních a formou stáží ve firmách.
  6. Podpořit popularizaci oborů elektrotechnika, strojírenství a informační technologie v šumperském regionu.

Činnost RCI ve školním roce 2017/2018

Projekt: Tvorba výkresové dokumentace (výrobní) a podklady pro laserové pálení 2D, 3D a práce na dílně
Partner: FORTEX-AGS, a.s., Šumperk 
Řešitelé: Daniel Lešner a Jakub Tomášek (Strojírenství)

Projekt: Třídicí karusel s PLC
Partner: Elzaco spol. s r.o.
Řešitelé: Benjamin Zezula (Elektrotechnika – 3. ročník) a Vít Ondráček (Strojírenství – 2. ročník)

Činnost RCI ve školním roce 2016/2017

Projekt: Tvorba technologického postupů obrábění a programu CNC
Partner: Pramet Tools, s r.o.
Řešitelé: Martin Kočka, Dominik Soural (Strojírenství)

Projekt: Výukový model automatizační linky řízené PLC
Parter: Elzaco spol. s r.o.
Řešitelé: Daniel Přibyl, Jan Novotný (Elektrotechnika)

Projekt: Simulátor signálů pro PLC
Parter: Elzaco spol. s r.o.
Řešitelé: Martin Flanderka, Pavel Vogl a Jan Novotný  (Elektrotechnika)

Projekt: Tvorba výkresové dokumentace (výrobní) a podklady pro laserové pálení 2D, 3D a práce na dílně
Partner: FORTEX-AGS, a.s., Šumperk
Řešitelé: Čeněk Šváb, Pavel Švub (Strojírenství)

Činnost RCI ve školním roce 2015/2016

Projekt: Simulátor signálů pro PLC 
Parter: Elzaco spol. s r.o.
Řešitelé: Martin Flanderka, Pavel Vogl (Elektrotechnika)

Projekt: Tvorba výkresové dokumentace-výrobní a podklady pro laserové pálení 2D, 3D 
Parter: FORTEX-AGS, a.s.
Řešitelé: Pavel Švub,Čeněk Šváb (Strojírenství)

Projekt: Tvorba nového webu pro divadelní spolek VáclavovTvorba webu hodinového manžela
Parter: IT Comp Vít Komárek s. r. o.
Řešitelé: Radka Kolembusová, Jiří Mrázek (Informační technologie)

Projekt: Tvorba webu hodinového manžela
Parter: IT Comp Vít Komárek s. r. o.
Řešitelé: Jiří Mrázek (Informační technologie)

Projekt: Oprava lisovacích nástrojů, Obsluha obráběcích strojů 
Parter: KLEIN automotive s.r.o.
Řešitelé: Dana Tichá, Radek Doležel (Strojírenství)

Projekt: Návrh firemního webu
Parter: Pramet Tools, s.r.o.
Řešitelé: Jakub Knoz (Informační technologie), Anna Šlesingrová (Grafický design)

Činnost RCI ve školním roce 2014/2015

Projekt: Vývoj elektronického termostatu / regulátoru
Parter: GENERI, s.r.o.
Řešitelé: Vojtěch Bednarský a František Rusnák / elektrotechnika

Projekt: Simulátor signálu senzorů s analogovým
Parter: Elzaco spol. s r.o.
Řešitel: Martin Flanderka / elektrotechnika

Projekt: Simulátor signálu pro rychlé vstupy PLC
Parter: Elzaco spol. s r.o.
Řešitelé: Jan Novotný  / Elektrotechnika

Projekt: Simulátor inkrementálního snímače
Parter: Elzaco spol. s r.o.
Řešitelé: Pavel Vogl / Elektrotechnika

Projekt: Spolupráce při úpravách nástrojů
Parter: KLEIN automotive s.r.o., Štíty
Řešitelé: Petr Lakomý a Miroslav Pospíšil / strojírenství

Projekt: Řízení jakosti – kontrola
Parter: HDO, spol. s r.o.
Řešitelé: Daniel Vysoudil / strojírenství

Činnost RCI ve školním roce 2013/2014