Praxe VOŠ

Obory:

Multimediální internetové služby (kód oboru: 26-47-N/18)
Technické a průmyslové aplikace (kód oboru: - )