Microsoft Imagine

Informace o programu Microsoft Imagine (dříve DreamSpark a MSDN AA) na VOŠ a SPŠ Šumperk

Program (licence) Microsoft Imagine

Základním principem licence Microsoft Imagine je zjednodušit přístup uživatelům k nejnovějším verzím většiny MS produktů „zdarma“ (resp. v rámci licence, kterou má naše škola zakoupenou). Nejdůležitějším pravidlem využívání této licence je nekomerčnost – veškeré produkty jsou k dispozici pro testování, učení se, apod., ale nikdy ne pro výdělečnou činnost nebo jako náhrada placených licencí (např. pro THP).

Informace pro žáky a studenty školy:

V rámci licence Microsoft Imagine, je možné legálně stahovat, instalovat a využívat vybrané MS produkty (ne MS Word, Excel, PowerPoint, jinak téměř vše včetně nejnovějších operačních systémů) na Vašich domácích PC, noteboocích, atd. Podmínkou tohoto programu je účast ve výuce některého z MS produktů programu Imagine (např. výuka správy MS Windows Server, MS Access, apod., ale ne výuka kancelářských programů). Tuto podmínku automaticky splňují všichni žáci oboru Informační technologie, žáci ostatních oborů od 3. ročníku). Ostatní studenti se do programu mohou také zapojit, pokud se účastní jiných školních aktivit, pro které je nějaký z podporovaných produktů potřeba – v tom případě kontaktujte administrátora programu individuálně.

Přístupové údaje k portálu Microsoft Imagine (pro stahování SW) získáte od administrátora programu.

Velmi stručné  poznámky k legalitě: 

  • přístup má pouze ten, kdo splňuje výše uvedené podmínky (v případě nejasností kontaktujte administrátora programu)
  • SW z této licence můžete instalovat jen tehdy, nebude-li v jakékoliv podobě použit komerčně!!!
  • po ukončení studia můžete vámi získanou verzi softwaru dále používat v rámci licence (nekomerčně), pouze ztrácíte přístup k stahování nových verzí
  • pro vstup nezletilých žáků do programu bude vyžadován souhlas zákonných zástupců
Kompletní informace o možnostech využití programu MSDN AA v rámci studia na naší škole můžete získat na adrese http://weby.vsps-su.cz/msdn-aa poté, co získáte přístup do školní sítě (na začátku studia).