CISCO Akademie

Charakteristika akademie

Cisco Networking Academy Program (NetAcad) je celosvětové inovativní modelové partnerství mezi privátní a státní sférou. Jde o společnost Cisco, vzdělávací instituce, instituce státní správy a podnikatelskou sféru. Cílem programu je přispět k profesní přípravě specialistů pro potřeby budování informační společnosti. Hlavními tématy kurzů programu NetAcad jsou počítačové sítě – kurzy CCNA, CCNP, CCIE (s důrazem na využití aktivních prvků firmy Cisco) a správa SW a HW – kurzy IT Essentials. Tuto páteřní nabídku doplňují další kurzy specializované zejména na bezpečnost sítí, komunikace a další. Další informace o programu NetAcad jsou k dispozici na www.netacad.cz (v češtině) acisco.netacad.net (v anglickém jazyce).

Žáci a studenti zapojení do programu mají k dispozici vysoce odborné studijní materiály tvořené s podporou firmy Cisco, praktická cvičení vykonávají taktéž na hardwaru firmy Cisco, která je celosvětovým lídrem v těchto technologiích. Úspěšní absolventi každého kurzu získají celosvětově platné certifikáty, osvědčující nabyté znalosti a dovednosti.

Program NetAcad je podporován i dalšími doprovodnými aktivitami

 • výroční konference, kde se setkávají manažeři programu s lektory, vyměňují si své zkušenosti a podílejí se na vývoji programu
 • soutěže pro studenty, kde si studenti mohou nejen ověřit své znalosti a dovednosti, ale mohou také získat hodnotné ceny – ti nejúspěšnější se mohou zúčastnit až celosvětového kola soutěží – čímž se také mohou zviditelnit směrem k vysokým školám
 • soutěže pro instruktory – i instruktoři mohou změřit své „síly“ ve znalostních a dovednostních soutěžích
 • CCIE Inkubátor – program, do kterého se mohou zapojit studenti VŠ, kteří jsou velmi úspěšní ve studiu programu NetAcad, a který je veden v úzké spolupráci s firmou Cisco – zapojení studenti již spolupracují přímo s lokálním zastoupením firmy Cisco
 • sociální, komunitní a soutěžní weby pro studenty i lektory – Academy NetSpace (academynetspace.com), iPortal (www.inetacad.net) a další

NetAcad na naší škole

Činnost naší lokální akademie byla oficiálně zahájena ve školním roce 2005/2006, přesněji 17. ledna 2006. Před zahájením činnosti byli vyškoleni první lektoři programu a ještě v tomto školním roce prošli prvním kurzem vybraní studenti střední i vyšší školy. Poté několik let vzrůstal počet jak nově zapojených studentů, tak počet studentů, kteří absolvovali více kurzů – tak jak se kurzy programu NetAcad postupně zařazovaly do vzdělávacích plánů školy. Postupně se také rozrůstal tým instruktorů, kterých je nyní na škole celkem šest. V současné době mohou žáci střední školy absolvovat až 4 kurzy (CCNA Exploration 1 až 3 a IT Essentials 1) a studenti vyšší školy celkem 3 kurzy (CCNA Exploration 1, 2 a IT Essentials 1).

Úspěchy školy, studentů i instruktorů

Nejlepší akademie roku v ČR

Podpora vedení školy, zodpovědná práce instruktorů a šikovní studenti – to vše přineslo také první úspěchy! Na výroční konferenci programu NetAcad v červnu 2008 byla naše akademie vyhlášena „Nejlepší akademií roku 2007/2008“ v České republice.

K úspěchu pomohlo určitě zapojení velkého počtu studentů školy do programu – od tohoto roku patří naše škola stabilně mezi akademie s nejvyšším počtem studentů programu NetAcad v celé ČR. Ke kladnému hodnocení akademie také přispělo rychlé zapojení nových verzí studijních materiálů, což sice přineslo vyšší nároky na instruktory, ale také zkvalitnění studia pro žáky.

NetAcad Games

O rok později, v roce 2009, se naši studenti poprvé zúčastnili jak týmové, tak individuální části celonárodního kola soutěže NetAcad Games – a byli úspěšní! V kategorii týmů (pouze pro střední školy) získali ve složení Vít Rek, Miroslav Babjak a Filip Zapletal vynikající druhé místo a jen velmi těsně nepostoupili do mezinárodního kola.

Avšak co se nepodařilo v týmech, to se povedlo v jednotlivcích – Vít Rek (člen úspěšného týmu) získal v kategorii jednotlivců, které se účastnili studenti středních i vysokých škol (!), také druhé místo a postoupil do mezinárodního kola, které se konalo v Bratislavě. Tam se utkal s dalšími studenty z regionu CEE (střední a východní Evropa) a nakonec skončil jen těsně pod stupni vítězů – na výborném čtvrtém místě. Na základě tohoto a zejména předchozích úspěchů byl Vít Rek nominován Ing. Karolem Kniewaldem (manažer programu NetAcad pro ČR) také do soutěže NetRiders 2009, kde sice nebyl mezi vyhlášenými vítězi, ale získal cenné zkušenosti, které mu určitě pomáhají v jeho dalším studiu.

iCompetition

V témže roce (2009) se také potvrdilo, že na škole působí kvalitní instruktorský tým. V soutěži iCompetition 2009, která byla určena pro instruktory programu NetAcad, se v rámci ČR umístil na druhém místě Mgr. Jakub Mrázek. Vyhlášení výsledků a předání ocenění proběhlo na výroční konferenci v Brně – také za účasti ředitele společnosti Cisco ČR, Ing. Alexandra Winklera.

Milníky akademie na škole

Nakonec trocha informací o tom, jak se akademie na naší škole vyvíjela…

2005/2006

 • zahájení činnosti akademie
 • vyškolení instruktorského týmu – Mgr. Helena Müllerová, Mgr. Jakub Mrázek, Ing. Jaroslav Drexler
 • první studenti prošli kurzem CCNA 1

2006/2007

 • zařazení kurzů programu NetAcad do učebních plánů školy (IT Essentials zatím jen na SPŠ)
 • první absolventi kurzů CCNA 2 a IT Essentials 1

2007/2008

 • výuka kurzů CCNA již podle nových verzí – CCNA Exploration
 • kurz IT Essentials zařazen do učebních plánů VOŠ
 • vyhlášení „Nejlepší akademií roku 2007/2008“ v České republice

2008/2009

 • proškolení dalších lektorů – Mgr. Petr Šima, Mgr. Zdeněk Přikryl, Ing. Milan Znoj
 • stabilizace kurzů NetAcad v učebních plánech školy – nabízíme kurzy Exploration 1 – 3 a IT Essentials 1
 • první absolventi kurzu Exploration 3 – spolu s kurzem IT Essentials získali tito žáci celkem 4 certifikáty
 • úspěšní studenti v soutěži NetAcad Games 2009 – tým i jednotlivci
 • úspěšný lektor v soutěži iCompetition 2009

A nakonec čísla, která ukazují, kolik studentů se zapojilo do studia kurzů programu NetAcad na naší škole:

šk.rok CCNA1/EXP1 CCNA2/EXP2 CCNA3/EXP3 IT ESS 1 celkem
2005/2006 55 55
2006/2007 120 11 42 173
2007/2008 113 40 209 362
2008/2009 139 28 17 134 318
celkem 427 79 17 385 908