Studentský parlament

Ono se řekne demokracie, ale co to je? Na naší škole si ji studenti mohou vyzkoušet v praxi třeba ve studentském parlamentu. Ten funguje podobně jako komunální politika. Studenti každé třídy zde mají své zástupce, kteří se snaží řešit jejich problémy. Scházíme se jedenkrát měsíčně. Pro vedení školy se studentský parlament projevuje jako zpětná vazba.

Jisté je, že studenti z parlamentu nemají jen požadavky, ale také se podílejí na mnoha akcích pro školu a své okolí –   charitativní sbírky , adopce na dálku, Majáles. Každoročně vyjíždím na setkání s politiky do demokratických institucí – parlament , senát či hejtmanství.

Školní parlament